IMT1441 - Programmering for web I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

- Teknologier for dynamisk skripting på web
- Grunnleggende programmering i JavaScript
- Javascript og DOM
- Testing og feilretting
- API-er, biblioteker og dokumentasjon
- Objektorientert programmering: objekter, klasser og metoder

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
- ha god kjennskap til grunnleggende JavaScript-syntaks og DOM-modellen for websider
- forstå grunnprinsippene i objektorientert programmering: objekter, klasser og metoder
- kjenne grunnleggende metoder for testing av programkode

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
- kunne løse enkle programmeringsoppgaver, finne algoritmen for en løsning og implementere den i fungerende kode
- kunne gjøre nytte av biblioteker og grensesnitt

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten ha utviklet sin kompetanse på områdene
- problemløsning
- analytisk tenkning

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Gruppearbeid
-Lab.øvelser
-Oppgaveløsning
-Veiledning

Obligatoriske arbeidskrav: Ingen

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Det er ingen kontinuasjon på mappearbeidene. De må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Vurderingsformer:
Mappevurdering: 3-5 obligatoriske innleveringsoppgaver gjennom semesteret, samles i en mappe til slutt. Noen av disse innleveringsoppgavene kan være gruppeoppgaver.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk (BGEO)
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

-IMT1292 Webkoding eller 
-GEO2311 Geografisk Informasjonsbehandling.

Kursmateriell

Deitel, H.M., P.J. Deitel, A.B. Goldberg : "Internet & World Wide Web: How To Program", 5th edition, Pearson Education International (2012)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT1031 5.0
IMT1241 5.0
IMT2601 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.