IMT1292 - Webkoding

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

-Webens struktur (www)
-Html
-Css
-Enkel javascript
-Enkel php
-Grunnleggende om brukervennlighet og informasjonsarkitektur

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten:

Kunnskaper
-ha en grunnleggende oversikt over de viktigste webteknologiene og grunnprinsippene i webens struktur
-ha god kjennskap til de viktigste webstandardene (html og css) og forstå grunnprinsippene for god webkoding, som å skille koding av struktur og utseende
-ha grunnleggende innsikt i hvordan webskripting (f.eks. javascript) kan brukes til å gi mer dynamisk funksjonalitet i websider
-kjenne til noen grunnprinsipper for brukervennlig utforming av websider

Ferdigheter
-kunne planlegge et nettsteds struktur og visuelle utseende, for så å implementere dette i valid og hensiktsmessig web-kode
-kunne bruke hensiktsmessige verktøy for webdesign

Generell kompetanse
-ha utviklet sin kompetanse på områdene problemløsning og analytisk tenkning

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Lab.øvelser
-Oppgaveløsning
-Veiledning

Mer om vurdering

Mappe basert på 4 oppgaveinnleveringer gjennom emnet, som samles i en mappe til slutt. Det blir gitt tilbakemelding fra veileder på innleveringene underveis, mens endelig karakter settes på mappen som helhet. Alle de 4 innleveringene må inngå for at mappen blir vurdert.

Ikke bestått mappe må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webutvikling (BWU)

Kursmateriell

Terry Felke-Morris (2013), Basics of Web Design : HTML5 & CSS3
, Pearson/Addison-Wesley. NB: SECOND EDITION (2013)!  ISBN: 978-0133128918
http://webdevbasics.net/

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT1291 10.0 01.01.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering** 100/100

Utlevering
27.11.2017

Innlevering
05.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innleveringer leveres i Inspera. ntnu.inspera.no -> logg inn med Feide.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.