IMT1161 - Medierett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100
Hjemmeeksamen 60/100 24 timer

Faglig innhold

Dette er en innføring i de mest sentrale rettsreglene innenfor opphavsrett og andre rettigheter. Det omfatter både analog og digital bruk av verk. Både lånereglene og adgangen til å inngå avtaler og lisensiering omfattes. Andre rettigheter vil blant annet være regler som gjelder utøvende kunstnere, produsenter, katalogreglene m.m. I tillegg omfattes personvernreglene i åndsverkloven. Også reglene knyttet til design inngår. Dette omfatter både hvordan design erverves og saksbehandlingsreglene som knytter seg til Patentstyrets behandling. I tillegg gjennomgås hvordan man skal finne frem til rettsreglene og hvordan disse skal tolkes

Læringsutbytte

Kunnskap
-Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om de mest sentrale reglene som regulerer beskyttelse og bruk av åndsverk. I tillegg skal studentene også ha tilegnet seg kunnskap om enkelte andre immaterielle rettigheter, særlig om bruk og beskyttelse av design.

Ferdigheter
-Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse for å kunne løse enkle, praktiske problemstillinger knyttet opp mot åndsverklovgivningen og designloven

Generell kompetanse
-Studentene skal oppøves til en kritisk og reflekterende holdning, slik at de kan gjenkjenne juridiske, og særlig rettighetsbaserte problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Gruppearbeid
-Veiledning

Obligatoriske arbeidskrav:
Én obligatorisk innlevering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Ordinær kontinuasjon på hjemmeeksamen i august. Case må taes på nytt neste gang emnet kjøres.

Vurderingsformer:
-Hjemmeeksamen, 24 timer (teller 60%)
-Case skrevet under veiledning (teller 40%).
-Hver av delene må bestås separat. Caset kan studenten levere inn og få veiledning på før endelig versjon leveres, men dette er frivillig. Det blir også veiledet i plenum.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i medieproduksjon (BMP)
Grafisk design (BMED)

Kursmateriell

Rognstad, Ole-Andreas (2009). Opphavsrett.
Oslo: Universitetsforlaget

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT1008 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 40/100

Utlevering
07.11.2017

Innlevering
14.11.2017

Høst ORD Hjemmeeksamen** 60/100

Utlevering
22.11.2017

Innlevering
23.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera
  • ** Innlevering i Inspera
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.