IMT1101 - Typografi I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Typografi er design for lesing.
Typografiens fire dimensjoner (ergonomisk, semantisk, estetisk, håndverksmessig)
Manuskriptbehandling og tegnsetting.
Orddeling og justering.
Skriftkunnskap og detaljtypografi.
Skrift- og typografihistorie.
Kodeksbokens elementer og grunnstruktur.
Kodeksbokens bruksegenskaper.
Artikulasjon, kohesjon, og hierarki.
Tilgangsstruktur og navigasjon.
Emnestruktur kontra artefaktstruktur.
Innføring i bruk av InDesign.
Bokformat og sjanger.
Grafiske formprinsipp.
Komposisjon og flatebehandling.
Satsspeilkonstruksjon og modulsystem.
Sideutforming og ombrekking med tekst og bilde.
Kodeksboken som tredimensjonalt materiellt objekt med bind og omslag.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne beherske standard typografisk fagterminologi (norsk og engelsk) og inneha grunnleggende teori- og praksiskunnskaper om tegnsetting, orddeling og justering, detaljtypografi, typografisk skrift, grunnleggende prinsipper for typografisk design, sideutforming, og dokumentombrekking. Studenten kan også bygge maler og globale formater og brekke om et dokument ved hjelp av sideombrekkingsprogrammet InDesign.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, to-dagers programvarekurs (InDesign), ekskursjon til tre ulike designstudioer, to praktiske designprosjekter.

De to praktiske designprosjektene er gruppeprosjekter basert på ukentlig underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering). Typografiske spesifikasjoner må vedlegges de endelige prototypene.

Obligatoriske arbeidskrav:
Det blir ikke gitt karakter på de to praktiske designprosjektene, men de må være godkjent av faglærer for å kunne gå opp til eksamen. For Bachelor i grafisk design vil prosjektene inngå i studentenes arbeidsmapper av praktiske designprosjekter og kan etter studentens eget valg inngå i presentasjonsmappen som sensureres med bokstavkarakter ved avslutning av studiets tredje og siste år.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeprosjekt

Mer om vurdering

Ordinær kontinuasjonseksamen. Ikke-godkjente praktiske designprosjekter må tas opp igjen ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i medieproduksjon (BMP)
Grafisk design (BMED)
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webutvikling (BWU)

Kursmateriell

Johansen, Eivind Arnstein (2017). InDesign CC: introduksjon. Kurshefte. Gjøvik: NTNU.
Lund, Ole (1991). Skriftprøver. Utdrag, 28 sider. Oslo: Brødrene Fossum.
Rannem, Øyvin (2005). Typografi og skrift. Oslo: Abstrakt Forlag.
Vinje, Finn Erik (2009). Skriveregler (9. eller nyere utgave; bokmål eller nynorsk). Oslo: Aschehoug.
Forelesninger og tavlenotater.
STØTTELITTERATUR:
Calonaci, Dario (2016). Practical responsive typography. Birmingham: Pact Publishers.
Jury, David (2017). What is typography? Brighton: Ivy Press.
Middendorp, Jan. 2012. Shaping text. Amsterdam: BIS Publishers.
Mourier, Mette & Eric. 2013. Bogdesign: tilrettelægning af illustrerede bøger. 2. utg. København: Forlaget Grafisk Litteratur.
Et utvalg av tidsskrifter om typografi og grafisk design i NTNUs campus-bibliotek:
- Baseline (UK).
- Communication Arts (US).
- Eye (UK).
- Idea (Japan; 741.6 Ide).
- Novum (Tyskland).
- Print (US).
- Typography Papers (UK; 686.22 Typ)
- Visible Language (US)
Årbøker om grafisk design i NTNUs campus-bibliotek:
- Best of News Design (741.65).
- Publication Design Annual (741.6).
- Typography (686.224).
- Visuelt (741.6).
- Årets avissider i Norden (741.65).
- Årets vakreste bøker (741.6).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 13.12.2017 09:00 A-atriet-2/3 (A-160) , A254, 2.etg. A-bygg , A061, eksamensrom U-etg. A-bygg
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.