course-details-portlet

IMT1007 - Prosjektstyring i interaksjonsdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Gjennomgang av ulike prosjektmodeller:

-Begreper og type prosjekter

-Om tradisjonell og smidig prosjektstyring

Etablering og organisering:

-Bemanning, ledelsesmodeller

-Roller for prosjektleder og -medarbeidere

-Samarbeid og motivasjon

Faser i prosjektet:

-Behovsklargjøring

-Planlegging og oppfølging

-Avslutning og gevinstrealisering

-Smidig prosjektstyring og andre alternative metodikker

-Tid, aktivitet og ressursplanlegging

-Metoder for kontroll og oppfølging

Læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

-Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i tradisjonell prosjektstyring og smidig prosjektstyring.

-Ha ferdigheter til å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter.

-Ha en generell kompetanse til å bruke teknikker for styring av prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger

Gruppearbeid

Oppgaveløsning

 

Obligatoriske aktiviteter:

3 Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få tatt eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav 1
  • Arbeidskrav 2
  • Arbeidskrav 3
  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Ved ikke-bestått må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

-3 obligatoriske arbeidskrav

-Skriftlig eksamen, 2 timer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)
Interaksjonsdesign (BIXD)

Kursmateriell

Vil bli presentert ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDG1007 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 30.04.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU