course-details-portlet

IMT1007 - Prosjektstyring i interaksjonsdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Gjennomgang av ulike prosjektmodeller:

-Begreper og type prosjekter

-Om tradisjonell og smidig prosjektstyring

Etablering og organisering:

-Bemanning, ledelsesmodeller

-Roller for prosjektleder og -medarbeidere

-Samarbeid og motivasjon

Faser i prosjektet:

-Behovsklargjøring

-Planlegging og oppfølging

-Avslutning og gevinstrealisering

-Smidig prosjektstyring og andre alternative metodikker

-Tid, aktivitet og ressursplanlegging

-Metoder for kontroll og oppfølging

Læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

-Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i tradisjonell prosjektstyring og smidig prosjektstyring.

-Ha ferdigheter til å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter.

-Ha en generell kompetanse til å bruke teknikker for styring av prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger

Gruppearbeid

Oppgaveløsning

 

Obligatoriske aktiviteter:

3 Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få tatt eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav 1
  • Arbeidskrav 2
  • Arbeidskrav 3
  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Ved ikke-bestått må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

-3 obligatoriske arbeidskrav

-Skriftlig eksamen, 2 timer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Kursmateriell

Vil bli presentert ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDG1007 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 30.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU