IMT1007 - Prosjektstyring i interaksjonsdesign

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Prosjektmodeller
begreper og type prosjekter
Etablering og organisering
bemanning, ledelsesmodeller
roller for prosjektleder og -medarbeidere
samarbeid og motivasjon
Faser i prosjektet
analyse, målformulering
ideskisser og problemløsning
gjennomføring og implementering
testing og godkjenning
Planlegging og oppfølging
Tid, aktivitet og ressursplanlegging
Metoder for kontroll og oppfølging

Læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:
- Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
- Ha ferdigheter til å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
- Ha en generell kompetanse til å bruke teknikker for styring av prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Obligatoriske aktiviteter:
Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få tatt eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arb.krav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)
Interaksjonsdesign (BIXD)

Kursmateriell

Vil bli presentert ved kursstart, og vil bl.a. inneholde:

Rolstadås, Asbjørn, m.fl. (2014). Praktisk prosjektledelse: fra idé til gevinst. Bergen: Fagbokforlaget.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.