IMT1002 - Introduksjon til ingeniørfag - data

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 4/10
Skriftlig eksamen 6/10 4 timer D

Faglig innhold

- Prosjektarbeid
- Akademisk skriving og skriveverktøy
- Informasjonsinnhenting og kildekritikk
- Tekniske beregninger og dataanalyse
- Teknologihistore
- Informatikkens historie
- Grunnleggende datamaskinarkitektur, datakommunikasjon og nettverkssikkerhet
- Bærekraft i egen profesjon
- Personvern og opphavsrett
- Innovasjon
- Studieteknikk

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kandidaten har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og dataingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
- Kandidaten kan gjøre rede for den historiske utviklingen av teknologi generelt og informatikk spesielt.
- Kandidaten er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering.
- Kandidaten kjenner til det tekniske grunnlaget for datamaskiner, nettverk og sikkerhet på et overordnet nivå.
- Kandidaten kjenner til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Ferdigheter:
- Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
- Kandidaten kan benytte dataverktøy for tekniske beregninger, dataanalyse og vitenskapelig rapportering.
- Kandidaten er kjent med grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid.

Generell kompetanse:
- Kandidaten er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
- Kandidaten er kjent med hvordan han kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk, og kan samarbeide i gruppe.
- Kandidaten er i stand til å organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Gruppearbeid
- Obligatoriske oppgaver
- Oppgaveløsning
- Prosjektarbeid
- Veiledning

Obligatoriske arbeidskrav:

- Gjennomført kurs i studieteknikk (UNSTUKK)
- Gjennomført tre timers kreativitetskurs (3IKK)
- Individuell teknisk rapport
- Muntlig presentasjon av prosjektrapport i gruppe

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav- se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Både skriftlig eksamen og rapport må være bestått for at emnet skal bestås. Kontinuasjon av prosjekt etter avtale med emneansvarlig. Bestått delkarakter er gyldig påfølgende studieår.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)

Kursmateriell

Ronny Kjelsberg. Teknologi- og vitenskapshistorie (under utgivelse).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TØL1001 7.0 15.08.2016
TØL1002 7.0 15.08.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 4/10

Utlevering
03.11.2017

Innlevering
10.11.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen** 6/10 D 11.12.2017 09:00 A153, 1.etg. A-bygg , A154, 1.etg. A-bygg , B211- 2.etg. , A061, eksamensrom U-etg. A-bygg
Sommer UTS Skriftlig eksamen 6/10 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Prosjekt skal leveres i Inspera. ntnu.inspera.no -> logg på med Feide. Se denne lenken: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.