course-details-portlet

IINI3007 - Markedsorientert produktutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer A

Faglig innhold

Årsaker til å drive med produktutvikling, kritiske faktorer for å lykkes med produktutvikling, Stage-gate-modellen, markedsorientering, faktorer som påvirker kundens kjøpsatferd, konkurrentanalyse, segmentering, differensiering, posisjonering, produktets livssyklus, kjøpsbeslutningsprosessen.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten kan:
- forklare Stage-Gate-modellen med faser og evalueringspunkt
- redegjøre for ulike årsaker til at bedrifter driver med produktutvikling
- redegjøre for viktige suksessfaktorer i produktutvikling
- forklare ulike faktorer som påvirker kundeatferd
- redegjøre for konkurrentanalyse og viktigheten av denne
- forklare hvordan man finner segmenter med utgangspunkt i segmenteringskriterier
- redegjøre for begrepene differensiering og posisjonering
- forklare kjøpsbeslutningsprosessen
- forklare produktets livssyklus

FERDIGHETER:
Kandidaten kan:
- tenke markedsorientert
- planlegge en produktutviklingsprosess i henhold til Stage-gate- modellen
- delta i utvikling av en markedsplan og bidra til markedsføringsledelse med fokus på kundeatferd, konkurrentanalyse, segmentering, målgruppeutvelgelse, differensiering og posisjonering.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatoriske øvingsoppgaver (8 av 10 øvinger må være godkjent for å ta eksamen)og selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppgaver

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: mai/juni


8 øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen. Det gis flere enn 8 øvinger, men de 8 som blir godkjent må dekke et bredt spekter av det som blir gjennomgått. Nærmere opplysninger blir gitt ved kursstart.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Utvalgte artikler, skriftlige leksjoner skrevet av emneansvarlig, læreboken Markedsføringsledelse skrevet av Philip Kotler og Kevin Lane Keller (norsk utgave 4 utgitt av Gyldendal Akademisk, år 2016). Endring kan komme ved ny utgave av lærebok.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LO502D 5.0
LN502D 5.0
DIFT2004 3.7 01.09.2020
IDRI1004 5.0 01.09.2020
IFUD1125 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 17.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 02.06.2021

Innlevering 02.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU