course-details-portlet

IINI3006 - HTML5

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 0/100 A Bestått/Ikke bestått
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Introduksjon til HTML5, grunnleggende syntaks og struktur, nye semantiske elementer, dynamiske websider med JavaScript og CSS3, nye skjemaelementer (forms), HTML5 canvas til grafikk og tegning, HTML5 video og audio, mobile enheter og device access, lokal lagring av applikasjoner og data, dataoverføring med Web Sockets

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- forstår problemstillinger knyttet til bruk av ikke-standardisert teknologi
- har kjennskap til nyttige rammeverk for HTML5 og fallback-løsninger
- har kjennskap til problemstillinger knyttet til bruk av ulike medieformater

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan ta i bruk nye semantiske elementer fra HTML5
- kan ta i bruk ny funksjonalitet fra CSS3 og JavaScript på nettstedet
- kan ta i bruk nye skjemaelementer og -attributter fra HTML5
- kan tegne på et canvas-element med JavaScript
- kan legge til multimedia ved hjelp av video- og audio-elementet
- kan lage nettsider som tilpasser seg mobile enheter og utnytter egenskaper hos disse
- kan bruke lokal lagring til å lagre og hente fram data
- kan bruke XMLHttpRequest2 til kommunikasjon med webtjeneren
- kan lage en større HTML5-basert webløsning

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- får et overblikk over ny webteknologi som er i ferd med å bli standardisert

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Praktiske obligatoriske øvinger, teamarbeid, gjennomføring av prosjekt, veiledning med faglærer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Emnet har et arbeidskrav som består av 8 obligatoriske øvinger hvor 6 må være godkjent for å få karakter i emnet.
Utsatt eksamen: mai/juni.
Prosjekt: Emnet undervises siste gang høsten 2020 - nye prosjekter arrangeres ikke.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Egenproduserte leksjoner og relevante lenker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LN202D 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 0/100 A 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU