course-details-portlet

IINI3003 - Webprogrammering i PHP

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Innføring i webprogrammering med PHP. Grunnleggende syntaks og byggestener. Strukturering av kode. Skjemabehandling for økt dynamikk og interaktivitet. Databaseintegrasjon. Filbehandling. Sikkerhet. Tilstandsbevaring med sessions og cookies.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan konstruere en funksjonell webløsning ved hjelp av PHP utfra en gitt problemstilling
- kan strukturere kode på en god måte i en webløsning
- kan forklare hvordan tilstandsbevaring kan gjøres med PHP

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan bruke PHP-manualen og annen webbasert dokumentasjon
- kan bruke PHP-scripting som verktøy for å løse problemer og oppgaver relatert til informasjonsbehandling
- kan lage funksjonsrike webbaserte løsninger
- kan programmere en fullverdig databasedrevet løsning

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- kan identifisere potensielle sikkerhetsmessige svakheter i en webløsning og iverksette gode sikkerhetstiltak

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner, øvinger, prosjekt med medstudentvurdering, flervalgstester, diskusjonsforum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Arbeidskrav: Kandidaten må gjennomføre og få godkjent 6 obligatoriske øvinger.
Vurdering: En avsluttende prosjektoppgave vurderes til bestått/ikke bestått
Utsatt vurdering: Emnet undervises for siste gang høsten 2020. Nye prosjekter arrangeres ikke.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Svend Andreas Horgen: Webprogrammering i PHP, siste utgave. Skrevne leksjoner, videostoff og internett-ressurser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LV197D 5.0
LV199D 5.0
IINI3004 2.5 01.08.2013
LO348D 2.5 01.08.2012
IFUD1127 5.0 01.09.2017
Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU