IINI2011 - Praktisk Linux

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 1 timer A

Faglig innhold

Installering av Linux, hva er Linux, distribusjoner, GNU, GPL, Linus Torvalds etc. Historikk, Linux skrivebordsmiljø inkl. Filbehandler, Linux-programmer, kommandobasert Linux, omdirigering, kanaler etc Tilgangsrettigheter, prosesser kommandoskallet, skallprogrammering, filsystemer, installering av programmer, oppdatering, brukere og brukeradministrasjon, remote login, cron-jobber, loggfiler, backup

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan forklare hva Linux er, dvs. historikk, kultur og hvilken rolle og hvilken påvirkning Linux har i dag.
- kan redegjøre for hva som menes med åpen og fri programvare og hvordan Linux er en del av denne kulturen.

FERDIGHETER:
Kandidaten kan:
- installere Linux aleine på maskin, i dualboot med Windows eller inni et virtualiseringssystem
- bruke Linux skrivebordsmiljø (GUI) og tilhørende applikasjoner som et reelt alternativ til MS Windows
- bruke kommandogrensesnittet til de vanligste fil- og mappeoperasjonene, og til kommandoer der GUI-et ikke er det beste valget
- Utføre vanlig systemarbeid på egen Linux-maskin som vedlikehold, installering, oppdatering
- vise i praksis hvordan Linux kan integreres med Windows og Mac

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- er bevisst på hva slags utviklingsmiljø Linux er en del av

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Ukentlige leksjoner, individuelle øvinger, flervalgstester, diskusjonsforum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen:
desember.

Obligatoriske arbeidskrav:
6 av 10 øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Lærebok: Geir Maribu: Praktisk Linux, 3.utgave. I tillegg kommer videostoff og internett-ressurser

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen 100/100 A 11.12.2017 09:00
Vår ORD Web-eksamen 100/100 A 29.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.