IINI2011 - Praktisk Linux

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 1 timer A

Faglig innhold

Installering av Linux, hva er Linux, distribusjoner, GNU, GPL, Linus Torvalds etc. Historikk, Linux skrivebordsmiljø inkl. Filbehandler, Linux-programmer, kommandobasert Linux, omdirigering, kanaler etc Tilgangsrettigheter, prosesser kommandoskallet, skallprogrammering, filsystemer, installering av programmer, oppdatering, brukere og brukeradministrasjon, remote login, cron-jobber, loggfiler, backup

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan forklare hva Linux er, dvs. historikk, kultur og hvilken rolle og hvilken påvirkning Linux har i dag.
- kan redegjøre for hva som menes med åpen og fri programvare og hvordan Linux er en del av denne kulturen.

FERDIGHETER:
Kandidaten kan:
- installere Linux aleine på maskin, i dualboot med Windows eller inni et virtualiseringssystem
- bruke Linux skrivebordsmiljø (GUI) og tilhørende applikasjoner som et reelt alternativ til MS Windows
- bruke kommandogrensesnittet til de vanligste fil- og mappeoperasjonene, og til kommandoer der GUI-et ikke er det beste valget
- Utføre vanlig systemarbeid på egen Linux-maskin som vedlikehold, installering, oppdatering
- vise i praksis hvordan Linux kan integreres med Windows og Mac

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- er bevisst på hva slags utviklingsmiljø Linux er en del av

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Ukentlige leksjoner, individuelle øvinger, flervalgstester, diskusjonsforum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen:
Høst: mai/juni.
Vår: desember.

Obligatoriske arbeidskrav:
6 av 10 øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Lærebok: Geir Maribu: Praktisk Linux, 3.utgave. I tillegg kommer videostoff og internett-ressurser

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen 100/100 A 04.12.2018 09:00
Vår ORD Web-eksamen 100/100 A 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.