IINI2007 - Webdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100 A
Oppgave 60/100 A

Faglig innhold

Utviklingsprosessen bak et nettsted, aktuell dokumentasjon, brukskvalitet (usability) med fokus på nett og universell utforming, nettstedstruktur, navigasjon, layout, bildebehandling for nett, grafisk design for nettsider (fargebruk, typografi, designprinsipper), brukertesting, søkemaskinoptimalisering.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan forklare begrepene brukskvalitet og universell utforming
- kan gjøre vurderinger av brukskvaliteten til et nettsted

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan planlegge og utvikle et enkelt nettsted, og produsere relevant dokumentasjon

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- anerkjenner viktigheten av at websider er universelt utformet

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Selvstudium, øvingsarbeider og prosjekter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 2 av 3 øvinger må være godkjent.

Utsatt eksamen:
Neste gang emnet gjennomføres

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Læremateriell gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LN513D 5.0
LO513D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 40/100 A
Vår ORD Oppgave 60/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.