IINI2006 - Organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 A
Oppgave 50/100 B

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i organisasjonsteori, herunder organisasjonsstrukturer, produksjonsformer, kultur og kommunikasjon i organisasjoner og individet i organisasjonen. Emnet gir også en innføring i grunnleggende endrings- og ledelsesprinsipper.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne redegjøre for:
- mål og strategi i organisasjoner
- ulike former for organisasjonsstruktur og kjenne til hvordan organisasjonskultur påvirker en organisasjon
- makt og konflikter i organisasjoner
- organisasjons omgivelser og dens betydning for organisasjonen
- individet og kommunikasjon i organisasjonen samt kjenne til ulike beslutningsprosesser
- endrings- og ledelsesprinsipper

FERDIGHETER:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:
- både individuelt og i grupper kunne diskutere og redegjøre for hvordan en organisasjon fungerer med bakgrunn i fagstoffet
- både individuelt og i grupper kunne analysere reelle case med bakgrunn i emnets fagstoff

GENERELL KOMPETANSE:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten være i stand til å:
- formidle fagstoffet både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Caseoppgaver legges ut for selvstudium.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen:
Ved neste gjennomføring av emnet.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Læremidler i emnet er en lærebok. Læreboken som skal benyttes opplyses ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LC315D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100 A 09:00
Høst ORD Oppgave 50/100 B 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.