IINI1004 - Programmering i Visual Basic

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Introduksjon til grunnleggende programmeringsprinsipper som variabler, datatyper, kontrollstrukturer (løkker og beslutninger), matriser (arrays), egendefinerte funksjoner og innebyde funksjoner. Utforme brukergrensesnitt som er fine å se på og enkle å bruke. Feilhåndtering. Strukturere og planlegge koden på en god måte.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan forklare hva et program er
- kan redegjøre for grunnleggende byggestener i programmering, så som variabler, kontrollstrukturer, matriser (arrays) og funksjoner
- kan analysere en spesiell problemstilling og planlegge hvordan den kan løses generelt med programkode

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan bruke et .NET-basert utviklingsmiljø i kodeutvikling
- kan lage funksjonelle brukergrensesnitt
- kan identifisere feil i programkode
- kan lage strukturert programkode som løser enkle problemstillinger
- kan anvende innebygde funksjoner fra .NET-rammeverket i egen kode

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- er bevisst på viktigheten av å eliminere feilsituasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Ukentlige leksjoner og individuelle øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger: Det vil bli gitt 10 øvinger, hvorav 6 må være godkjent for å gå opp til eksamen.
NY / UTSATT EKSAMEN:
Ordinær eksamen desember: Mai/juni
Ordinær eksamen mai/juni: Desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Skrevne leksjoner, videostoff og internett-ressurser

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1002 5.0
IFUD1104 5.0 01.09.2017
LN116D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen 100/100 A

Utlevering
13.12.2017

Innlevering
13.12.2017

Vår ORD Web-eksamen 100/100 A 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.