course-details-portlet

IIKG1002 - Front-end web utvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Verdensveven (WWW) brukes nå som en plattform for sofistikerte interaktive applikasjoner som spenner fra nettbutikker og kartløsninger, til nesten alle typer moderne digitaletjenester, som strømming, nyhetkanaler eller sosiale medier. Dette emnet fokuserer på utviklingen av brukergrensesnittdelen av en webapplikasjon (også kjent som klientside, eller front-end, eller enklere sagt webdesign). Emnet introduserer de grunnleggende språk brukt for å lage webapplikasjoner, nemlig HTML og CSS. Moderne nettapplikasjoner er imidlertid svært interaktive, og bruker JavaScript for å programmere denne interaksjonen med brukeren. Derfor gir emnet en introduksjon til JavaScript, skriptspråk for nettsideutvikling (nå for tiden også brukt til serversideprogrammering, som NodeJS), og vil dekke følgende:

 • Strukturering av nettsider med HTML (HyperText Markup Language)
 • Styling og oppsett med CSS (Cascading Style Sheets)
 • Lage interaktive nettsider med JavaScript
  • Grunnleggende JavaScript-programmering
  • Funksjoner, objekter og klasser
  • Betingede utsagn og løkker
  • Arbeide med DOM (Document Object Model)
  • Håndtere hendelser
  • Web APIer (for eksempel for lagring på klienten)
  • Feilhåndtering og feilsøking

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har grundig kjennskap til nøkkelbyggesteinene i JavaScript og web-APIer som brukes med JavaScript, hovedsakelig DOM
 • Forstå den grunnleggende teorien bak Objektorientert programmering (OOP) og hvordan dette forholder seg til JavaScript
 • Har kjennskap til håndtering av feil og til feilsøking i nettleseren

Ferdigheter

 • Kan lage enkle interaktive og dynamiske nettsider ved hjelp av JavaScript, HTML og CSS
 • Kan løse enkle programmeringsoppgaver i JavaScript

Generell kompetanse

 • samarbeide om å løse webprogrammeringsoppgaver
 • vise forståelse av det du har lært gjennom å anvende disse kunnskapene til å løse programmeringsoppgaver, samt gjennom å diskutere, forklare og eksemplifisere
 • forklare og argumentere for tilnærmingen som du har valgt for å løse en webprogrammeringsoppgave

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Både individuelle- og samarbeidsøvinger
 • Laboratoriearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Gruppearbeid
 • Quiz
 • Obligatoriske oppgaver
 • Hjemmelesing og -øvinger

Undervisningsspråk: Engelsk om utvekslingstudenter er tatt opp, ellers norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske oppgaver

Mer om vurdering

 • Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.
 • Utsatt eksamen i august.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 22.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU