IFUD1127 - Webprogrammering i PHP

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Innføring i webprogrammering med PHP. Grunnleggende syntaks og byggestener. Strukturering av kode. Skjemabehandling for økt dynamikk og interaktivitet. Databaseintegrasjon. Filbehandling. Sikkerhet. Tilstandsbevaring med sessions og cookies.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan konstruere en funksjonell webløsning ved hjelp av PHP utfra en gitt problemstilling
- kan strukturere kode på en god måte i en webløsning
- kan forklare hvordan tilstandsbevaring kan gjøres med PHP

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan bruke PHP-manualen og annen webbasert dokumentasjon
- kan bruke PHP-scripting som verktøy for å løse problemer og oppgaver relatert til informasjonsbehandling
- kan lage funksjonsrike webbaserte løsninger
- kan programmere en fullverdig databasedrevet løsning

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- kan identifisere potensielle sikkerhetsmessige svakheter i en webløsning og iverksette gode sikkerhetstiltak

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner, øvinger, prosjekt med medstudentvurdering, flervalgstester, diskusjonsforum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Arbeidskrav: Kandidaten må gjennomføre og få godkjent 6 obligatoriske øvinger.

Vurdering: En avsluttende prosjektoppgave vurderes til bestått/ikke bestått

Gjentak: ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg

Kursmateriell

Svend Andreas Horgen: ¿Webprogrammering i PHP¿, siste utgave. Skrevne leksjoner, videostoff og internett-ressurser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IINI3003 5.0 01.09.2017
IINI3004 2.5 01.09.2017
LO348D 2.5 01.09.2017
LV197D 5.0 01.09.2017
LV199D 2.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A
Vår ORD Oppgave 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.