IFUD1101 - IT-introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Introduksjon til informasjonsteknologi, datamaskinens virkemåte og oppbygning, det binære tallsystemet, programvare og operativsystemer, lokale nettverk og virtualisering, internett og cloud computing, samarbeidsverktøy og sosiale media, standarder og lisenser, grafikk og multimedia, datasikkerhet og e-handel, jus og etikk, informasjonsforvaltning i organisasjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan beskrive datamaskinens grunnleggende oppbygning og virkemåte
- kan forklare operativsystemets grunnleggende funksjoner og roller
- kan forklare den grunnleggende virkemåten til lokale nettverk og internett
- kjenner til begrepene virtualisering og cloud computing
- kan forklare hvordan grafikk og multimedia behandles av datamaskinen
- kjenner til nyttige samarbeidsverktøy og sentrale sosiale medier
- kjenner til bruk av IT i e-handel og organisasjoner
- forstår viktigheten av å følge standarder

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan opptre på nett i henhold til regler for personvern, lovverk og etiske retningslinjer
- kan velge egnede samarbeidsverktøy til å løse oppgaver i fellesskap med andre
- kan merke egenprodusert materiale med egnet lisens
- kan sikre sin egen datamaskin og datanettverk mot angrep og uhell

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- får en grunnleggende forståelse av hvordan informasjonsteknologi benyttes i ulike sammenhenger i samfunnet

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Praktiske obligatoriske øvinger, veiledning med faglærer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 6 av 10 øvinger må være godkjent.


Utsatt eksamen for:
- ordinær eksamen desember: Mai/juni
- ordinær eksamen mai/juni: Desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg.

Kursmateriell

Egenproduserte leksjoner og relevante lenker.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 05.12.2017 09:00 E5
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.