IFUD1034 - Virtuelle Tjenere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 2 dager A

Faglig innhold

Virtualisering med VMware.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Virtuelle Tjenere skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- ser fordeler, økonomiske og praktiske, ved å ta i bruk virtualiseringsteknologien til VMware
- kjenner sentrale temaer innen drift av vSphere Infrastructure
- forstår hvordan virtualisering er bygd opp

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan installere og konfigurere VMware vSphere
- kan sette opp et cluster i vSphere vCenter
- vise ut i fra rapporter gitt i vSphere Client om det trengs mer ressurser i opprettet cluster for dets kjørende virtuelle maskiner
- forstår funksjonene vMotion, High Availability (HA), Fault Tolerance (FT) og Distributed Resource Scheduler (DRS)
- kan automatisere enkle oppgaver ved bruk av PowerCLI script
- kan utføre og- gjenopprette backup av virtuelle maskiner
- kjenner til hvordan roller kan tildeles brukere

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- har kompetanse til å besvare teoretiske problemstillinger innen virtualisering
- har kompetanse til selvstendig både å ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter innen emnets tema i en driftssituasjon

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner med påfølgende øvinger. Studentene jobber på en virtuell labb hvor de får fjerntilgang på maskinvare plassert på campus.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 7 av 10 øvinger må være godkjent

Utsatt eksamen:
Ordinær eksamen desember: Mai/juni
Ordinær eksamen mai/juni: Desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fjernundervisning data (ITKURS)

Forkunnskapskrav

Enkeltemne - kun for eksternt salg.

Kursmateriell

Leksjoner. Opplyses om ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI2001 5.0
LC474D 5.0
LN477D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen 100/100 A

Utlevering
07.12.2017

Innlevering
08.12.2017

09:00
Vår ORD Web-eksamen 100/100 A 31.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.