course-details-portlet

IELET2112 - Anvendt instrumentering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet består av to deler: 1) Introduksjon til sensorsystemer: Oppbygning av et generelt målesystem. Statiske karakteristikker. Målenøyaktighet. Sensorteknologier. Analyse av målesystemer. 2) Praktisk instrumentering: Bygging av komplette instrumenteringssystemer. Utvikling av virtuelle instrumenter. Bruk av datainnsamlingsenheter (myDAQ), software (LabVIEW, Matlab).

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne

- ha bred kunnskap om alle enkelte elementer av et typisk instrumenteringssystem - beskrive oppbygningen av et generelt målesystem

- beskrive og tolke statiske karakteristikker

- forklare virkemåte og karakteristikker for utvalgte sensorer

Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne

- designe målesystem som oppfyller spesifiserte krav - programmere datainnsamling og datapresentasjon

- beherske LabVIEW på grunnleggende nivå

Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene

- ha innsikt i relevante problemstillinger innen instrumentering

- kunne vurdere spesifikasjoner, design, konstruksjon, samt drifte et instrumenteringssystem

- kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Labøvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Alle laboratoriearbeidene må være godkjent for å kunne kvalifisere seg til vurdering. Karaktergrunnlaget kommer fra 3 prosjektrapporter. Hver rapport teller 33,33% på sluttkarakteren.

Læringsassistenter vil gi tilbakemeldinger på prosjektrapportene underveis. Innleveringsdatoer blir satt i samråd med studentene i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Elektroteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
05.03.2023

Innlevering
07.05.2023


08:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU