course-details-portlet

IELET2001 - Datakommunikasjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 50/100 ALLE
Hjemmeeksamen 50/100 3 timer

Faglig innhold

- Begreper, prinsipper og standarder med vekt på moderne kommunikasjonsteknologier for Internettet.
- Lagdelte modeller for kommunikasjon.
- HTTP og utvalgte applikasjoner, nærmere spesifisert i prosjektet
- Transportlag: TCP, UDP
- Nettverkslag: IP, routing, IPv4 og IPv6 adresser
- Lenkelag: MAC, ARP, switching
- Fysisk lag: Signaler, linjekode, modulasjon
- Sikkerhet i kommunikasjonsnettverk

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal kunne:
a) Gjøre rede for lagdelt modell for datakommunikasjon.
b) Forklare de viktigste prinsippene for hvordan kommunikasjonsnettverk fungerer og påvirker datanettverk.
c) Forklare en protokoll og kunne se den i en total kommunikasjonssammenheng.
d) Kjenne til et utvalg av kommunikasjonsstandarder for dataoverføring.
e) Forklare de viktigste sikkerhetsmekanismene innen kommunikasjonsnettverk.

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:
a) Anvende de viktigste standardene innen datakommunikasjon.
b) Bruke dataverktøy til å analysere pakkeinnhold i nettverkstrafikk.

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne:
a) Vurdere, spesifisere eller velge kommunikasjonsløsning for et system.
b) Presentere problemstillinger og kommunikasjonstekniske løsninger for faglige kollegaer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger hvorav 2/3 må være godkjent

Mer om vurdering

Øvinger hvorav 2/3 må være godkjent.
Et obligatorisk prosjektarbeid som skal gå i dybden på et utvalgt område innen datakommunikasjon som for eksempel nettverksprogrammering, IoT eller en gitt kommunikasjonsstandard/protokoll.

Endelig karakter gis med utgangspunkt i to deler som begge må bestås:
- 1 prosjektrapport som skal være et gruppearbeid og teller 50 %.
- 1 skriftlig individuell digital eksamen som teller 50 %.
Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må hele emnet tas om igjen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEA2001 7.5 01.09.2019
IELEG2001 7.5 01.09.2019
ELE3343 2.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Informasjonsteknologi
  • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 50/100 ALLE

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU