course-details-portlet

IELEG2113 - Programmerbare kretser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Programmerbare logiske kretser. Struktur i digitale systemer. Beskrivelse av digital HW ved hjelp av høynivå programmeringsspråk. Design og simulering av digitale systemer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal kunne:

- Forklare arkitekturen og virkemåten til programmerbare kretser.

- Forklare forkjellen mellom kombinatorisk og sekvensiell digital logikk.

- Forklare hvordan en tilstandsmaskin er bygd opp og fungerer.

- Forklare hvordan et høynivå modelleringsspråk kan benyttes for å beskrive struktur og virkemåte for et digitalt system.

- Forklare hvordan et digitalt system kan testes og simuleres.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

- Anvende et høynivå modelleringsspråk til å beskrive enkle digital systemer.

- Anvende dataverktøy for å implementere digitale systemer i en programmerbar krets.

- Anvende dataverktøy og testbenker for å simulere funksjonaliteten til et digitalt system.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

- Spesifisere, designe og implementere et digitalt system.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Oppgaveløsning. Prosjektarbeid. Veiledning.

Obligatoriske øvingsoppgaver som omfatter opplæring i dataverktøy og programmering i VHDL.

Obligatorisk prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Skriftlig digital eksamen. Karakter: Bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen i mai/juni kan eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige til og med påfølgende studieår.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro (BIELEKTRO) eller Bachelor i ingeniørfag, data (BIDATA).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ELE3342 7.5 HØST 2023
IELEG2143 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Datateknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU