course-details-portlet

IELEA2303 - Industrielle styresystemer med prosjekt

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Automatiserte anlegg. Lesing og tolking av skjema. Teknisk sikkerhet. Metodiske tilnærmingsmåter for design av sekvens- og logikkstyringssystemer , IEC 848, Grafcet. Programmering av PLS (IEC61131-3). Programmering av simulatorer. Grafisk presentasjon og brukergrensesnitt. Datakommunikasjon og systemintegrasjon: Feltbuss. Ethernet. TCP/IP. OPC.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: PLS-baserte styresystemer PC-baserte styresystemer Eksplosjonssikkerhet, Ex-sonener samt forutsetninger, konsekvenser og krav til utstyr Krav til instrumenter så som vann/støvtetthet osv. Feltbusser Krav til sanntidssystemer Sanntidssystemers arkitektur Læringsutbytte - Ferdigheter: programmere PLS-systemer lage simulatorer anvende feltbusser Læringsutbytte - Kompetanse: Prosjektere og planlegge styresystemer Prosjektarbeid Prosjekt planlegging og rapportering

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger. Øvinger på lab (individuelle øvinger og i grupper). Prosjektoppgave i grupper på 2-4 studenter. Obligatoriske arbeidskrav: Seks obligatoriske øvinger. Innlevering av ett prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav
  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappevurdering. Eksaminering i både prosjektarbeidet og pensum. Mappens innhold blir opplyst ved kursstart. Mulig innhold kan være (men ikke begrenset til) øvinger, individuelle prøver, prosjektarbeid (presentasjon og/eller rapport) og muntlig høring (i gruppe eller individuelt). Kandidatene gis individuelle karakterer. Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Ny og utsatt eksamen: Samme vurderingsform som over. Det utdeles ikke nye prosjektarbeid i.f.m. ny og utsatt eksamen. Kandidater som ikke har levert prosjektarbeid tidligere må gjennomføre prosjektarbeidet neste gang emnet gjennomføres. Allerede leverte prosjektarbeid kan forbedres og leveres på nytt. Det er et krav at prosjektarbeidet kan demonstreres.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Obligatorisk: Programmerbare logiske styringer, Tapir akademisk forlag (2008), ISBN: 9788251926447, 428 pages., Programmerbare logiske styringer, Fagbokforlaget - Heftet, Norsk (bokmål), 2015, 462 sider Forfatter: Dag Håkon Hanssen ISBN: 9788245017977 Boka er i ny utgave, men tidligere utgaver av samme forfatter kan også brukes. Div. nettressurser, Gjøres tilgjengelig via Black Board enten som .pdf eller hypertekst linker. Tillegg: Pettersen, Odd: Kompendium i SIE 3020 Industriell datastyring og programmering., Kompendium, NTNU (2001)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
01.12.2022

Innlevering
16.12.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering (1) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) siste gangs eksamen
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU