course-details-portlet

IELEA2003 - Elektroteknikk 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Diode. Diodeapplikasjoner. Zenerdiode. Transistor (bipolar og FET). Transistoren både som bryter og som forsterker (småsignalmodeller). Ikke-ideell operasjonsforsterker. Effektforsterker. Oscillatorer. Spenningsomformer.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal:
a. Forstå grunnleggende virkemåte til Si-dioder, bipolar transistor og FET transistor.
b. Gjøre rede for bruk av dioder for å lage likerettere, spenningsbegrensere og låsekretser.
c. Forklare hvordan zenerdioden kan benyttes til spenningsreferanse.
d. Gjøre rede for virkemåte til transistoren som bryter og forsterkerelement.
e. Gjøre rede for forskjellen mellom effektforsterkere i klasse A, B og AB.
f. Forklare hvordan MOSFET transistorer kan benyttes i digitale elektroniske kretser.
g. Gjøre rede for ikke-ideelle egenskaper for operasjonsforsterkeren.
h. Forklare prinsipiell virkemåte for oscillatorkretser.
i. Gjøre rede for prinsipiell virkemåte for spenningsregulering med lineære og svitsjede strømforsyninger.

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:
a. Anvende dataverktøy for å simulere elektronikk-kretser.
b. Utføre målinger og feilsøking på enkle elektronikk-kretser.
c. Vurdere årsaker til forskjeller mellom teoretiske konstruksjoner basert på ideelle modeller og praktiske konstruksjoner.
d. Dokumentere utført laboratoriearbeid.

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
a. Kjenne norske og engelske faguttrykk for komponenter og kretser som gjennomgås.
b. Reflektere over yrkesetiske problemstillinger.
c. Finn og vurdere tekniske opplysninger fra datablad for ulike elektriske komponenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, Regneøvinger, Laboratorieøvinger. Laboratorieoppgavene er obligatorisk med innlevering av journal/protokoll som dokumenterer utført laboratoriearbeid. Antall laboratorieoppgaver oppgis ved semesterstart. De obligatoriske aktivitetene skal leveres i henhold til oppgitte frister, og alle må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Digital skriftlig eksamen. Karakter: Bokstavkarakterer Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige til og med påfølgende studieår
Utsatt eksamen i august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro (BIELEKTRO)

Kursmateriell

"Electronic Devices - conventional current version" av Thomas L. Floyd, Prentice Hall, utgave 10.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEG2003 7.5 01.09.2019
IELET2003 7.5 01.09.2019
ELE1051 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Elektronikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU