course-details-portlet

IELEA2001 - Datakommunikasjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 50/100 A
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer D

Faglig innhold

- Begreper, prinsipper og standarder med vekt på moderne kommunikasjonsteknologier for Internettet.
- Lagdelte modeller for kommunikasjon.
- HTTP og utvalgte applikasjoner, nærmere spesifisert i prosjektet
- Transportlag: TCP, UDP
- Nettverkslag: IP, routing, IPv4 og IPv6 adresser
- Lenkelag: MAC, ARP, switching
- Fysisk lag: Signaler, linjekode, modulasjon
- Sikkerhet i kommunikasjonsnettverk

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal kunne:
a) Gjøre rede for lagdelt modell for datakommunikasjon.
b) Forklare de viktigste prinsippene for hvordan kommunikasjonsnettverk fungerer og påvirker datanettverk.
c) Forklare en protokoll og kunne se den i en total kommunikasjonssammenheng.
d) Kjenne til et utvalg av kommunikasjonsstandarder for dataoverføring.
e) Forklare de viktigste sikkerhetsmekanismene innen kommunikasjonsnettverk.

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:
a) Anvende de viktigste standardene innen datakommunikasjon.
b) Bruke dataverktøy til å analysere pakkeinnhold i nettverkstrafikk.

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne:
a) Vurdere, spesifisere eller velge kommunikasjonsløsning for et system.
b) Presentere problemstillinger og kommunikasjonstekniske løsninger for faglige kollegaer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger hvorav 2/3 må være godkjent

Mer om vurdering

Øvinger hvorav 2/3 må være godkjent.
Et obligatorisk prosjektarbeid som skal gå i dybden på et utvalgt område innen datakommunikasjon som for eksempel nettverksprogrammering, IoT eller en gitt kommunikasjonsstandard/protokoll.

Endelig karakter gis med utgangspunkt i to deler som begge må bestås:
- 1 prosjektrapport som skal være et gruppearbeid og teller 50 %.
- 1 skriftlig individuell digital eksamen som teller 50 %.
Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må hele emnet tas om igjen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEG2001 7.5 01.09.2019
IELET2001 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Datateknikk
  • Informasjonsteknologi
  • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 01.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU