course-details-portlet

IE304216 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Valg av kabel.
Beregning av feilstrømmer og –spenninger.
Valg av vern.
Lavspente fordelingssystemer.
Jordingssystemer.
Nettopologi innenfor bygninger.
Prosjektering av elektriske lavspenningsinstallasjoner.
Byggautomatisering.
Bussystemer.
Risikoanalyser.
Forskrifter og normer.
Dokumentasjon/Samsvarserklæring/Sluttkontroll.
Bestemmelse av effektbehovet i bygg.
Lysberegning.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Kandidaten har kunnskap om prosjektering av elektriske lavspentinstallasjoner i henhold til FEL og NEK400.
Kandidaten har kunnskap om gjeldende forskrifter og normer om elektriske lavspentinstallasjoner.

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kandidtaten kan bestemme belastninger, beregne feilstrømmer og –spenninger, velge ut tilpasset kabel / vern.

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, regneøvinger og laboratoriearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen gjennomføres som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elkraftsystemer (006EK)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Elektroteknikk
  • Elkraftteknikk
  • Elektrofag
  • Ingeniør
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 04.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU