IE304216 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Valg av kabel.
Beregning av feilstrømmer og –spenninger.
Valg av vern.
Lavspente fordelingssystemer.
Jordingssystemer.
Nettopologi innenfor bygninger.
Prosjektering av elektriske lavspenningsinstallasjoner.
Byggautomatisering.
Bussystemer.
Risikoanalyser.
Forskrifter og normer.
Dokumentasjon/Samsvarserklæring/Sluttkontroll.
Bestemmelse av effektbehovet i bygg.
Lysberegning.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Kandidaten har kunnskap om prosjektering av elektriske lavspentinstallasjoner i henhold til FEL og NEK400.
Kandidaten har kunnskap om vedlikehold av elektriske lavspentinstallasjoner.
Kandidaten har kunnskap om gjeldende forskrifter og normer om elektriske lavspentinstallasjoner.

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kandidtaten kan bestemme belastninger, beregne feilstrømmer og –spenninger, velge ut tilpasset kabel / vern, tar i bruk bussystemer.

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, regneøvinger og laboratoriearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler på eksamen:
- Bestemt, enkel kalkulator
- Et ark (A4, begge sider kan brukes) med håndskrevne notater/tegninger

Utsatt eksamen gjennomføres som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elkraftsystemer (006EK)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 29.11.2017 09:00 Datalab C225 , G328B
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.