IE303914 - Høyspenningsanlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Dette emnet gir en innføring i teknologien og materialer som brukes i høyspenningsanlegg.

- Spenningstyper (AC/DC)
- Materialteknologi
- Isolasjonsteknologi
- Høyspenningskabler
- Fasekompensering
- Installasjonsteknikk
- Brytere
- Kommunikasjon
- Miljøpåvirkning
- Testing
- Forskrifter og normer

Læringsutbytte

Kandidaten kjenner til
- egenskaper av ledende materialer og dens bruksområder
- egenskaper av isolerende materialer og dens bruksområder
- miljøpåvirkning av materialer i høgspenningsanlegg
- forskrifter for høgspenningsanlegg.

Kandidaten kan dimensjonere linje og bryteranlegg.

Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglege diskusjonar innanfor fagområdet og dele sine kunnskapar og erfaringar med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger, laboratorieøvinger, regneøvinger og ekskursjoner

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler på eksamen:
- Bestemt, enkel kalkulator
- Et ark (A4, begge sider kan brukes) med håndskrevne notater/tegninger

Utsatt eksamen gjennomføres som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elkraftsystemer (006EK)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 12.12.2017 09:00 Datalab C225 , A334
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.