course-details-portlet

IE303812 - Sanntids datateknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Begreper og mekanismer: Interruptsystem og asynkrone hendelser. Parallelle aktiviteter. Omkjørbare program. Prosesser og tråder. Prioritet. Tilstander og "context switching". Scheduler. Synkronisering.

Ressurser og ressursallokering: Minnehåndtering. Monitor. Betingelsevariabler. Semafor. Flagg. Signal. Barriere. Buffer. Tavle. Kringkasting.

Interaksjon med ytre prosesser: Sanntidsklokke. I/O-porter og nettverk. Drivere.

Parallellprogrammering i Java: "The Java Concurrency Model."

Innebygde datasystemer ("embedded systems").

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

kunnskap om begreper, mekanismer og programmeringsmetoder i sanntids datateknikk.

kunnskap om sanntids operativsystemer og sanntidsanvendelser i objektorienterte utviklingsmiljø.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

utvikle sanntidsapplikasjoner i et objektorientert sanntidsmiljø.

programmere innebygde datasystemer ("embedded systems").

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kandidaten kan bidra til planlegging og utvikling av sanntids datasytemer, inkludert systemintegrasjon.

Kandidatene kan integrere sanntids dataløsninger i mekatroniske produkter.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og øvinger. Praktiske øvinger i lab. Det skal utføres et prosjektarbeid i grupper på 2-4 studenter tilsvarende ca. 50% av arbeidstiden i faget.

Obligatoriske arbeidskrav:

Faget omfatter et større obligatorisk prosjekt som skal utføres i grupper på 2-4 studenter. Prosjektarbeidet omfatter bygging av et komplett sanntidssystem ved bruk av de verktøyene som er gjennomgått. Prosjektrapporten må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell muntlig eksaminasjon med utgangspunkt i prosjektarbeidet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Dataingeniør (004DA)
Elkraftsystemer (006EK)

Forkunnskapskrav

Grunnleggende objektorientert programmering tilsvarende emnet ID101912 Objektorientert programmering

Kursmateriell

Obligatorisk:

Andy Wellings: Concurrent and Real-Time Programming in Java, John Wiley & Sons, Ltd. (2004), ISBN: 0-470-84437-X, 18/431
Clark S. Lindsey, Johnny S. Tolliver, Thomas Lindblad: JavaTech, Cambridge University press (2005), ISBN: ISBN-13 978-0-521-82113-1

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave (1) 100/100

Utlevering 16.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU