IE303812 - Sanntids datateknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Begreper og mekanismer: Interruptsystem og asynkrone hendelser. Parallelle aktiviteter. Omkjørbare program. Prosesser og tråder. Prioritet. Tilstander og "context switching". Scheduler. Synkronisering.

Ressurser og ressursallokering: Minnehåndtering. Monitor. Betingelsevariabler. Semafor. Flagg. Signal. Barriere. Buffer. Tavle. Kringkasting.

Interaksjon med ytre prosesser: Sanntidsklokke. I/O-porter og nettverk. Drivere.

Parallellprogrammering i Java: "The Java Concurrency Model."

Innebygde datasystemer ("embedded systems").

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

kunnskap om begreper, mekanismer og programmeringsmetoder i sanntids datateknikk.

kunnskap om sanntids operativsystemer og sanntidsanvendelser i objektorienterte utviklingsmiljø.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

utvikle sanntidsapplikasjoner i et objektorientert sanntidsmiljø.

programmere innebygde datasystemer ("embedded systems").

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kandidaten kan bidra til planlegging og utvikling av sanntids datasytemer, inkludert systemintegrasjon.

Kandidatene kan integrere sanntids dataløsninger i mekatroniske produkter.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og øvinger. Praktiske øvinger i lab. Det skal utføres et prosjektarbeid i grupper på 2-4 studenter tilsvarende ca. 50% av arbeidstiden i faget.

Obligatoriske arbeidskrav:

Faget omfatter et større obligatorisk prosjekt som skal utføres i grupper på 2-4 studenter. Prosjektarbeidet omfatter bygging av et komplett sanntidssystem ved bruk av de verktøyene som er gjennomgått. Prosjektrapporten må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell muntlig eksaminasjon med utgangspunkt i prosjektarbeidet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Dataingeniør (004DA)
Elkraftsystemer (006EK)

Forkunnskapskrav

Grunnleggende objektorientert programmering tilsvarende emnet ID101912 Objektorientert programmering

Kursmateriell

Obligatorisk:

Andy Wellings: Concurrent and Real-Time Programming in Java, John Wiley & Sons, Ltd. (2004), ISBN: 0-470-84437-X, 18/431
Clark S. Lindsey, Johnny S. Tolliver, Thomas Lindblad: JavaTech, Cambridge University press (2005), ISBN: ISBN-13 978-0-521-82113-1

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 19.12.2017 A434 , A433
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.