IE203512 - Industrielle styresystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Automatiserte anlegg. Lesing og tolking av skjema.

Teknisk sikkerhet.

Metodiske tilnærmingsmåter for design av sekvens- og logikkstyringssystemer , IEC 848, Grafcet. Programmering av PLS (IEC61131-3).

Programmering av simulatorer.

Grafisk presentasjon og brukergrensesnitt.

Datakommunikasjon og systemintegrasjon: Feltbuss. Ethernet. TCP/IP. OPC.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

 PLS-baserte styresystemer

 PC-baserte styresystemer

 Eksplosjonssikkerhet, Ex-sonener samt forutsetninger, konsekvenser og krav til utstyr

 Krav til instrumenter så som vann/støvtetthet osv.

 Feltbusser

 Krav til sanntidssystemer

 Sanntidssystemers arkitektur

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

programmere PLS-systemer

lage simulatorer

anvende feltbusser

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

Prosjektere og planlegge styresystemer

Prosjektarbeid

Prosjekt planlegging og rapportering

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger. Øvinger på lab (individuelle øvinger og i grupper). Prosjektoppgave i grupper på 2-4 studenter. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Seks obligatoriske øvinger. Innlevering av ett prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Muntlig eksamen hvor gruppen presenterer prosjektarbeidet. Eksaminering i både prosjektarbeidet og pensum. Kandidatene gis individuelle karakterer.
Ny og utsatt eksamen:Samme vurderingsform som over. Det utdeles ikke nye prosjektarbeid i.f.m. ny og utsatt eksamen. Kandidater som ikke har levert prosjektarbeid tidligere må gjennomføre prosjektarbeidet neste gang emnet gjennomføres. Allerede leverte prosjektarbeid kan forbedres og leveres på nytt. Det er et krav at prosjektarbeidet kan demonstreres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Elkraftsystemer (006EK)

Kursmateriell

Obligatorisk:

: Programmerbare logiske styringer, Tapir akademisk forlag (2008), ISBN: 9788251926447, 428 pages., Boka er nå i 3dje utgave, men første og andre utgave av boka kan også brukes.
Forskjellige: Div. nettressurser, Gjøres tilgjengelig via Fronter enten som .pdf eller hypertekst linker.

Tillegg:

Pettersen, Odd: Kompendium i SIE 3020 Industriell datastyring og programmering., Kompendium, NTNU (2001)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen** 100/100 E 11.12.2017
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** 11.12. og 12.12.17
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.