IE203412 - Signalbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer F

Faglig innhold

Introduksjon: DSP-utvikling, applikasjonar.

Digitalisering: Sampling, kvantisering, kvantiseringsfeil, kvantiserings- støy, oversampling, frontfilter.

Systemteori: Differenselikning, folding, digitale filter eks., transferfunksjon, Z- transformasjon, pol- nullpunkt kart, stabilitet, kausalitet.

Design av filter: FIR;vindaugsmetoden, frekvens sampla teknikk, optimalmetoden. IIR;bilineær transformasjon. Filterstrukturar.

Multirate system: Desimasjon, interpolasjon.

Frekvens analyse: 1D DFT, FFT, spektrogram, spektral analyse, spekter estimering.

Korrelasjonsanalyse: Autokorrelasjon, krysskorrelasjon.

Bildebehandling: Histogram manipulering, maskeprosessering.

Wavelets: CWT og DWT, detaljar og approksimasjonar.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

blokkene som inngår i et generelt DSP- system

metoder for å behandle og analysere digitale signal i tids- og frekvens- planet

metoder for lage digitale filter

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

analysere og behandle digitaliserte data ved bruk av dataverktøy

konstruere digitale filter ved bruk av dataverktøy

utføre grunnleggende teknisk bildebehandling ved bruk av dataverktøyt

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

studere signaler både i tid og frekvens og se sammenhengen mellom disse.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning, øvingsoppgaver, dataøvinger. Dataøvinger basert på Matlab. 

Obligatoriske arbeidskrav:

 8 øvingsoppgaver og 8 laboppgaver. 80% av øvingsoppgavene og dataøvingene godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timers skriftlig individuell eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Joyce Van Vegte: Fundamentals of Digital Signal Processing, Prentice Hall (2002), ISBN: 0-13-016077-6

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 F 31.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.