IDRSA1019 - Idrettspsykologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i idrettsspykologi, med fokus på overordnede tema som; læring om deltakelse, forståelse av treningsmiljø, gruppeprosesser, prestasjonsutvikling og forbedring av psykisk helse. Gjennom praktisk erfaring med ulike idretter skal studentene også få erfaring med hvordan psykologiske mekanismer og verktøy kan forstås og benyttes i trenings- og konkurransesammenheng. Aktuelle tema omfatter blant annet motivasjon, gruppedynamikk, trivsel, burnout, kommunikasjon, spenningsregulering, målsettning mm. Studentene får erfaring med hvordan man benytter spørreskjema og observasjon, for å undersøke de psykologiske verktøyene.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:
* ha fått en innføring i og kunnskap om bruken av psykologisk teori i en idrettskontekst.
* ha fått kjennskap til viktige psykologiske mekanismer, belyst gjennom praktiske øvelser der studenter deltar og får erfaring med mange av disse mekanismene.

Ferdighetsmål - studentene skal kunne:
* anvende de viktigste psykologiske teoriene som er fremtredende i idrettsgrupper i både et individ og gruppe perspektiv.
* besvar en oppgitt problemstilling på en analytisk og drøftende måte gjennom å bruke vitenskapelige tekster.

Læringsformer og aktiviteter

6 timer undervisning pr. uke, fordelt på teori, praksis og øvinger. Enkelte uker er avsatt til skrivearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70% oppmøte på øvinger
  • Observasjonsrapport
  • Deltakelse på veiledningsseminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 29.11.2017 09:00 Datasal 10349 , DI41
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.