IDRSA1016 - Forskningsmetode i kroppsøving og idrettsfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Studentene skal gjennom teoretisk og praktisk arbeid, tilegne seg grunnleggende kunnskap om ulike idrettsvitenskapelige forskningsmetoder. Studentene skal arbeide teoretisk og praktisk med ulike metoder, innenfor ulike idretter, kroppsøving og andre fysiske aktivitetsformer. Studentene skal arbeide med ulike aldersgrupper og grupper med ulike målsettinger for ferdighetsutvikling.

Læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om ulike idrettsvitenskapelig forskningsmetoder. Dette inkluderer tradisjonelle samfunnsviteskapelige metoder som spørreskjema, intervju og observasjon, men også få innsikt i mer idrettsspesifikke metoder som pulsmålinger, objketive aktivitetsmålinger og video som analyseverktøy. De ulike metodene skal forstås i lys av vitenskapsteoretiske perspektiver. Studentene skal kunne velge hensiktigmessige metoder i forhold til ulike problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer
Emnet er adgangsbegrenset og forbehold studenter på 5-årige lektorprogram

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) øvingsoppgave(r)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1017 15.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.