IDRSA1009 - Idrett som aktivitets- og praksisfelt

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Obligatoriske aktiviteter

  • 70% oppmøte på øvinger, observasjonsrapport og deltakelse på veiledningsseminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)
Samfunnsvitenskap (BSV)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1001 7.5 01.09.2011
IDRSA1012 7.5 01.09.2014
IDRSA1013 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.