IDRI2008 - Drift av datasystemer 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Gruppeeksamen 40/100 3 dager
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer

Faglig innhold

Bruk av Linux kommandoskall, installasjon av Linux og bruk
av pakkebehandlere, tjenester (Web, databaser, e-post, DNS, DHCP, VPN) og virtualisering, brukeradministrasjon (LDAP, PAM), integrasjon med MSWindows, nettverk (IP-ruting, brannmur, NAT, VLAN, trådløse nett og nettverksadministrasjon) backup, sikkerhet, skallprogrammering, programutviklingsmiljø.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Redegjøre for de mest brukte Linux-distribusjonene, vite hvilke som er mest brukt som tjenere
 • Bruke Linux kommandogrensesnitt til vanlig fil- og mappebehandling, men også til drift av egen Linux arbeidsstasjon.
 • Forklare oppbygging av de mest brukte nettverkskonfigurasjonene inkludert tjenere, rutere og sikkerhetsaspekter
 • Forklare hvordan oppsett av filtjenere, brukeradministrasjon og autentisering foregår i et nettverk.

 

Ferdigheter:

 • installere Linux på egen arbeidsstasjon og på tjenermaskin, samt konfigurere og drifte denne.
 • installere og konfigurere nettverk bestående av Linux-tjenere og Windows-klienter, samt feilfinning i installasjonen.
 • lage skriptprogrammer for å overvåke systemet og for gjentagende systemoppgaver
 • designe et IP-nettverk og begrunne oppbygning, funksjonalitet og sikkerhet i nettverket.
 • installere og konfigurere tjenerprogramvare for webpublisering, database og nettverksfunksjonalitet.
 • installere og drifte typiske tjeneroppgaver som epost, dns, dhcp
 • installere og drifte sikkerhetstiltak som backup og brannmur
 • lage skriptprogrammer for automatisering av rutinearbeid som lage brukerkontoer, kjøre i gang programmer med kompliserte oppsett, lete frem og behandle filer m.m
 • installere og konfigurere en webtjener med LAMP-arkitektur
 • installere og konfigurere en Linux-basert VPN-løsning
 • installere, konfigurere og drifte Linux-baserte rutere og svitsjer

 

Generell kompetanse

 • redegjøre for framveksten av Linux og dens historie med basis i UNIX og GNU
 • forklare begrepet free software og liste opp kriterier og krav som gjelder for free software

Læringsformer og aktiviteter

Hovedsakelig er det gruppebasert praktisk arbeid på nettverks-lab. Til
hver økt er det forelesning som intro til aktuelt tema. Arbeidet på lab-en avsluttes med et 2-ukers prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Avsluttende prosjektoppgave
 • Obligatoriske innleveringer etter arbeid på lab

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
3 innleveringer må være godkjent.


Utsatt eksamen: Praktisk gruppeeksamen på lab ved neste ordinære gruppeeksamen. Ny/utsatt skriftlig eksamen avholdes i august.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

Praktisk Linux av Geir Maribu, 3. utgave pluss utdelt materiale i form av pdf-filer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Gruppeeksamen** 40/100

Utlevering
04.06.2018

Innlevering
06.06.2018

Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 25.05.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 60/100 09:00
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** 3 dagers praktisk gruppeeksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.