IDRI1008 - Informatikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer D
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer D

Faglig innhold

Drift av lokalnettverk
- Fysiske medier i bruk i lokalnettverk
- Nettverkskomponenter
- Design av nettverk (nettverk infrastruktur)
- Trådløse nettverk, design og sikkerhet
- Generelt om forskjellige typer nettverksoperativsystem
- Introduksjon til Windows Server
- Prinsipper for konfigurasjon, installasjon, drift og sikkerhet og driftsfilosofi i lokalnettverk
- Introduksjon til virtualisering
- Driftsmodeller: Fjerndrift eller ASP (Application Service Provider)

Datamaskinteknikk
- Datamaskinarkitektur:

o De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontrollere og io-utstyr, avbruddsmekanismen, DMA, brikkesett og moderne systemarkitektur, ulike maskinklasser.
- Prosessorarkitektur:

o Pipeline, superskalaritet, dynamisk utføring, mikrooperasjoner, kontrollenheten, hardkoding kontra mikroprogrammering, RISC og CISC.
- Teori-tema:

o Tallsystemer. Datarepresentasjon og -aritmetikk. Buss- og lagerhierar i. Cache og lokalitet. Høynivåspråk kontra assembly.
- Praktisk driftsarbeid:

o Kabinett, hovedkort, ulike prosessorer, buss, RAM, cache, BIOS. Lyd-, nettverks-og skjermkort. Sekundærminne (Harddisk, CD-ROM, DVD, tape og andre typer). Avbruddsmekanismen, I/O, DMA og busmastering. Å oppdage og rette feil. Boot-prosessen. Formatering, partisjonering.

Datakommunikasjon
- Standardisering og lagdelt kommunikasjon.
- Protokoller på applikasjonslag, transportlag, nettverkslag, lenkelag og overføringsteknologi på fysisk lag.
- Om nettverksstrukturer og virkemåten til nettverkskomponenter.

Operativsystemer
- Hva er et operativsystem
- Operativsystemets plass mellom maskinvare og brukerprogrammer
- Prosesser, tråder og kommunikasjon mellom prosesser
- Minneadministrasjon
- CPU-administrasjon
- Filer og filadministrasjon
- Windows og Linux som eksempler på operativsystemer

Læringsutbytte

Kunnskap
Drift av lokalnettverk
- gjøre rede for de mest brukte teknologiene for lokalnettverk
- gjøre rede for teknisk oppbygning av nettverk
- gjøre rede for ulike nettverkskomponenter, deres virkemåte og bruksområde

Datamaskinteknikk
- Studenten har innsikt i datamaskinens virkemåte både fra et teoretisk og praktisk ståsted.
- Studenten kjenner godt til de enkelte komponenter i datamaskinen og hvordan de virker sammen.
- Studenten kjenner til de grunnleggende matematikk- og informatikktema (tallsystemer, datarepresentasjon, lokalitet) som er relevante for emnets tekniske hovedtemaer.

Datakommunikasjon
- Studenten kan gjøre rede for prinsipper i pakkesvitsjet og lagdelt datakommunikasjon
- Studenten kan gjøre rede for virkemåten til protokoller på applikasjon-, transport-, nettverk- og lenkelag
- Studenten kan gjøre rede for nettverksstrukturer, utstyr og overføringsteknologi

Operativsystemer
- kan forklare hvordan operativsystemets plassering mellom maskinvare og brukerprogrammer bidrar til at brukerprogrammene får tilgang til maskinvaren og at maskinvareressursene administreres effektivt og sikkert
- kan forklare hvordan operativsystemet som et programsystem administrerer cpu, minne og i/o-enheter slik at alt av bruker- og systemprogrammer får sin del av disse ressursene.
- kan forklare hvordan fleroppgavekjøringen i operativsystemet gir utfordringer i forhold til kommunikasjon mellom prosesser, aksess til begrensede ressurser, tilgangsstyring og sikkerhet.

Ferdigheter
Drift av lokalnettverk
- koble til og konfigurere en datamaskin slik at den fungerer i et nettverk med internettoppkobling
- opprette brukerkontoer, tildele rettigheter, samt administrere nettverk med en ressursdatabase
- planlegge, implementere og konfigurere et mindre lokalnettverk

Datamaskinteknikk
- Studenten kan gjøre nytte av sine teoretiske kunnskaper inne emnets tema i relevant praktisk problemløsing.
- Studenten kan optimalisere, oppgradere og holde ved like en datamaskin, samt diagnostisere, feilsøke og reparere en datamaskin ved de vanligste feilsituasjoner.

Datakommunikasjon
- Studenten kan bruke Wireshark til å analysere datapakker
- Studenten kan bruke verktøyene Ping og Traceroute

Operativsystemer
- Installere, oppdatere og konfigurere operativsystemet
- Hente ut statusinfo om operativsystemets tilstand
- Finne ut hvilke tjenester som kjører og starte/stoppe disse

Generell kompetanse
- Studenten har kompetanse til selvstendig både å formidle og å ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter innen emnets tema i en driftssituasjon.
- Studenten kan i en praktisk driftssituasjon, forklare og gjøre bruk av sin kunnskap både innen hvert enkelt tema i faget og på tvers av temaene.
- Studenten kan kommunisere med andre om nettverksprotokoller og nettverksløsninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og arbeid på data-lab.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk lab - Drift av lokalnettverk
  • Obligatorisk laboratoriearbeid - Datamaskinteknikk
  • Obligatoriske prosjekter
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

Laboratoriearbeid: 6 av 6 må være godkjent.

Kommentar til arbeidskrav:

Datamaskinteknikk. Praktiske laboratoriearbeider med obligatorisk oppmøte og rapport på nettverkslab.

 

Prosjekt: 4 av 4 må være godkjent.

Kommentar til arbeidskrav:

2 prosjekt i Datakommunikasjon, 2 prosjekt i Drift av lokalnettverk.

Obligatoriske gruppearbeider med rapport og presentasjon. Det er obligatorisk oppmøte på planlagte gruppemøter og presentasjoner.

 

Ferdighetstrening: 4 av 4 må være godkjent

Kommentar til arbeidskrav:

4 praktisk lab i Drift av lokalnettverk (Windows) - praktiske laboratoriearbeider med obligatorisk oppmøte og rapport på øvingslab.

 

Øvinger: 4 av 4 må være godkjent

Kommentar til arbeidskrav:

Øvinger: 2 i Datamaskinteknikk, 2 i Operativsystemer

 

 

Alle delvurderinger må være bestått hver for seg. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

Innføring i Datakommunikasjon. Hallsteinsen, Klefstad, Skundberg. 2. utgave utgitt på Gyldendal akademisk forlag og TISIP ISBN/EAN: 9788205384149. ¿ Drift av lokalnettverk. Arne B. Mikalsen. Siste utgave utgitt på TAPIR akademisk forlag. ¿ Kompendium i Datateknikk. Geir Ove Rosvold. ¿ Kompendium i Operativsystemer. Geir Maribu.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen** 50/100 D 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen** 50/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen i Datakommunikasjon og Drift av lokalnettverk
  • ** Eksamen i Datamaskinteknikk og Operativsystemer.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.