IDRI1004 - Markedsorientert produktutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Årsaker til å drive med produktutvikling, kritiske faktorer for å lykkes med produktutvikling, Stage-gate-modellen, markedsorientering, faktorer som påvirker kundens kjøpsatferd, konkurrentanalyse, segmentering, differensiering, posisjonering, produktets livssyklus, kjøpsbeslutningsprosessen.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten kan:
- forklare Stage-Gate-modellen med faser og evalueringspunkt
- redegjøre for ulike årsaker til at bedrifter driver med produktutvikling
- redegjøre for viktige suksessfaktorer i produktutvikling
- forklare ulike faktorer som påvirker kundeatferd
- redegjøre for konkurrentanalyse og viktigheten av denne
- forklare hvordan man finner segmenter med utgangspunkt i segmenteringskriterier
- redegjøre for begrepene differensiering og posisjonering
- forklare kjøpsbeslutningsprosessen
- forklare produktets livssyklus

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- demonstrere markedsorientert tenkning
- planlegge en produktutviklingsprosess i henhold til Stage-gate-modellen
- delta i utvikling av en markedsplan og bidra til markedsføringsledelse med fokus på kundeatferd, konkurrentanalyse, segmentering, målgruppeutvelgelse, differensiering og posisjonering

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, obligatoriske øvingsoppgaver (8 av 10 må være godkjent for å ta eksamen) og selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 10 øvinger må være godkjent.

Utsatt eksamen: Ved neste ordinære eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling og Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

Utvalgte artikler, skriftlige leksjoner vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart. Lærebok: Markedsføringsledelse av Philip Kotler og Kevin Lane Keller (norsk 4.utgave utgitt av Gyldendal Akademisk høsten 2016).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 12.12.2017 09:00 JB41 , H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 24.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.