course-details-portlet

IDATT2001 - Programmering 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 60/100
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Dette emnet skal dekke følgende tema:
- Samarbeid mellom objekter. Lister, søking og sortering. Sammenligne objekter.
- Arv og polymorfi
- GUI
- Datafiler og serialisering
- Unntakshåndtering
- Funksjonell programmering. Designmønster
- Integrerte utviklingsmiljø. Debugging. Enhetstesting. Versjonskontroll.
- Databaser og object-relational mapping (ORM)Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal:
- kunne forklare hvordan arv og polymorfi bidrar til generalisering av problemløsning
- kunne modellere klassediagram som består av flere klasser med aggregering, komposisjon og generalisering gitt en problemstilling
- kunne vise hvordan referanser og objekter henger sammen i et gitt program
- kjenne til sentrale begreper innen objektorientert og funksjonell programmering og kan gjøre rede for disse
- kunne forklare hva en object-relational mapping (ORM)/database-løsning er og begrunne når det kan være fornuftig å bruke slike løsninger

Ferdigheter
Kandidaten skal:
- kunne bruke arv og polymorfi for å lage fleksible, utvidbare løsninger
- kunne bruke og forstå API-dokumentasjonen til å finne informasjon om klasser og metoder (D)
- kunne bruke ferdige metoder i API-et til sortering og søking i tabeller og i lister
- kunne programmere en objektorientert løsning gitt klassediagram som består av flere klasser med aggregering, komposisjon og generalisering
- kunne bruke et integrert utviklingsmiljø (IDE), debugger, enhetstester og versjonskontroll

Kandidaten kan lage program:
- med delegering av oppgaver mellom objekter og der arv og polymorfi benyttes
- med enkle grafiske brukergrensesnitt
- som bruker funksjonell programmering og høyerenivå funksjoner
- som benytter ORM (object-relational mapping)

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
- kunne anvende objektorientert tankegang til å analysere og løse problemer
- kunne anvende elementer fra funksjonell programmering

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/workshops og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgaver

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår en todelt mappevurdering (oppgaver) som teller 40% og ett mini- prosjekt som avslutning oppgave som teller 60%.

 

Det er individuelle mappevurderinger.

 

Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDATA2001 10.0 01.09.2019
IDATG2001 10.0 01.09.2019
TDAT1005 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 8
Øvingstimer: 8

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100

Utlevering 10.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU