ID303911 - Mobile og distribuerte applikasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 F

Faglig innhold

Distribuerte arkitekturer
Cloud computing
Introduksjon til mobile plattformer
Introduksjon til applikasjonsservere

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
modellering av distribuerte systemer, distribuerte arkitekturer,mobile plattformer,applikasjonsservere,"Cloud Computing"

Læringsutbytte - Ferdigheter:
utvikle et system basert på en applikasjons-server plattform
utvikle en applikasjon på en mobilplattform
benytte en "Cloud Computing" plattform 

Læringsutbytte - Kompetanse:
spesifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter basert på mobile og distribuerte teknologier
diskutere og reflektere omkring fagets emne og dele kunnskaper med andre

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Temaforelesninger. Obligatoriske øvinger. Utvikling av et programmeringsprosjekt.   
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatoriske laboratorieøvninger med laboratorierapport som leveres innen gitte tidsfrister. For å få adgang til eksamen, må alle obligatoriske arbeider være innlevert innen tidsfrist. Arbeidene må være godkjente.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Muntlig eksamen basert på prosjektoppgave og fagets tema

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Dataingeniør (004DA)
Dataingeniør (004YV)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen** 100/100 F 30.11.2017
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** 30.11. og 01.12.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.