ID202812 - Operativsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Brukergrensesnitt

Brukerprogrammer, jobber, prosesser og tråder

Minne- og lagringssystemer

Enheter og kommunikasjon

Maskinvare og maskinvarearkitekturer

Sikkerhet

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

har kunnskap om datamaskinenes oppbygging og virkemåte

skal kunne sentrale fagbegreper om operativsystemer og datamaskiner både på norsk og engelsk

skal vite hvordan maskinvaren og operativsystemet virker sammen

skal vite om de vanligste operativsystemene, hva som er karateristisk for hver av dem og utviklingen fram til dagens versjoner

skal ha gode kunnskaper om de interne funksjonene i operativsystemer

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne utføre installasjon av vanlige operativsystemer

kunne utføre rutinemessig vedlikehold og daglig drift av minst et operativsystem for personlige datamaskiner

kunne bruke vanlige systemfunksjoner for å undersøke status til systemet og kunne vurdere oppgradering

Læringsutbytte - Kompetanse:

kjenne til hvordan ulike operativsystemer brukes og kunne formidle dette

kjenne til trendene i utviklingen av moderne operativsystemer

kunne presentere sentrale deler av emnet på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, obligatoriske innleveringer og laboratorieoppgaver. Undervisningen foregår helt eller delvis på engelsk.

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske oppgaver som leveres innen gitte tidsfrister og samles i en mappe. For å få tilgang til eksamen må mappen inneholde alle obligatoriske innleveringer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (004DA)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.