ID102012 - Webteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer ALLE

Faglig innhold

- HTTP, HTML, CSS, JavaScript
- Utvikling og bruk av Web Services
- Universell utforming
- Promotering av nettsted
- Content Management Systems
- Versjonskontroll

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
- god kunnskap om HTTP
- god kunnskap om HTML
- god kunnskap om CSS
- kunnskap om JavaScript
- kunnskap om utvikling og bruk av webservices
- kunnskap om teknikker for utvikling av sikre websystemer
- kunnskap om webservere
- kunnskap om applikasjonsservere
- kunnskap om Content Management Systems
- kunnskap om versjonskontrollsystemer
- kunnskap om webteknologiens historie

Læringsutbytte - Ferdigheter:
- benytte integrerte utviklingsverktøy for programvareutvikling (IDE) 
- benytte verktøy for versjonering av programkode
- bruke, administrere og installere et CMS

Læringsutbytte - Kompetanse:
- spesifisere, planlegge og gjennomføre webbaserte programvareprosjekter
- reflektere om webteknologi, diskutere emnet med andre fagpersoner og dele sine kunnskaper med andre

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger, laboratorieøvninger og prosjektoppgave 
- Obligatoriske laboratorieøvninger som leveres innen gitte tidsfrister. For å få adgang til eksamen, må alle obligatoriske arbeider være innlevert innen tidsfrist. Arbeidene må være godkjente.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen, 4 timer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (004DA)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen** 100/100 ALLE 29.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.