ID101912 - Objektorientert programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer A

Faglig innhold

Objektorientert programmering og modellering

Low coupling - high cohesion

Responsibilty-driven design

Klasser og objekter

Samhandling mellom objekter

Samlinger av objekter - lister

Testing av program

Dokumentasjon av program

Arv, hierarki, polymorfisme og virtuelle metoder

Abstrakte klasser og interface

Grafisk brukargrensesnitt

Feilhåndtering

Fil og input/output handsaming

Grunnleggjende algoritmer og datastrukturar

Læringsutbytte

Kunnskap:

kjenne til begrepsapparatet innen objektorientert programmering

kjenne til bruken av integrert utviklingsmiljø for programvareutvikling (IDE), testing og dokumentasjon

 
Ferdigheter:

kunne formulere problemstillinger og presentere løsninger ved hjelp av objektorienterte modeller og begreper

kunne anvende objektorientert modellering og programmering til å utvikle applikasjoner

kunne utvikle enkle programmer på egen hånd ved hjelp av objektorienterte prinsipper

 

Kompetanse:

ha forståelse for hvorfor objektorientert programmering er dominerende innenfor utvikling av programvare

kunne kommunisere med fagfeller om objektorientert og imperativ programmering

forstå viktigheten av bruk at systematiske arbeidsmetoder ved utvikling av programvare

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger med veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske øvinger som leveres til gitte tidsfrister. For å få adgang til eksamen må alle obligatoriske øvinger være innlevert innen tidsfrist, og godkjent

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (004DA)

Kursmateriell

David Barnes and Michael Kölling: Objects First with Java 6th Ed, Pearson

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.