IB304016 - Bygningsmessig brannvern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

- Det formelle grunnlaget for temaet brannsikkerhet i bygg
- Rammebetingelser, lover og forskrifter
- Brannutvikling
- Materialers branntekniske egenskaper
- Termisk lasteffekt
- Brannmotstand
- Brannteknisk dimensjonering av betong-, stål- og trekonstruksjoner
- Passive og aktive brannsikkerhetstiltak
- Brannteknisk prosjektering som del av byggeprosessen
- Prinsipper og metoder for analysebasert brannrådgivning
- Riskikoanalyse av brann i byggverk (NS3901)

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
- Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer innen fagfeltet bygningsmessig brannvern, med fokus på last/respons samt bakgrunn for og gjennomføring av brannteknisk prosjektering og rådgivning. 

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kandidaten kan
- Identifisere og anvende riktige prinsipper og metoder på virkelige situasjoner.
- Analysere brannfaglige problemstillinger knyttet til bygningsutforming, materialbruk, risikofaktorer og sikringstiltak
- Beherske relevante verktøy og teknikker for gjennomføring av brannteknisk prosjektering av bygninger.

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kandidaten kan
- Planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter knyttet til bygningsmessig brannvern.
- Bidra med brannteknisk kompetanse i et fagfellesskap av tekniske konsulenter.
- Formidle sentralt fagstoff og utveksle erfaringer i faglig sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Faget gjennomføres med forelesninger og øvinger. 

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen.
Obligatoriske øvinger må være godkjent

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Vann- og miljøteknikk (561VM)

Kursmateriell

Obligatorisk:
- Byggforskserien 321.025 Dokumentasjon og kontroll av brannsikkerhet
- Byggforskserien 321.026 Brannsikkerhetsstrategi. NBI 2003
- Byggforskserien 321.027 Brannteknisk detaljprosjektering og kontroll 2003
- Byggforskserien 626.102 Dokumentasjon av brannsikkerhet i bruksfasen
- NS 3901:2012 Krav til risikovurderinger av brann i byggverk
- NS-EN 1991-1-2:2002 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-2: Allmenne laster - Laster på konstruksjoner ved brann.
- NS-EN 1992-1-2:2004 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering
- NS-EN 1993-1-2:2005 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering (innbefattet rettelsesblad AC:2005)
- NS-EN 1995-1-2:2004 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering - (innbefattet rettelsesblad AC:2006)
- RIF: Brannteknisk rådgivning, prosjektering og kontroll (2008)
- Landrø, Harald: Brannteknisk prosjektering og rådgivning.
- Jensen, G. og Landrø, H.: Consequential Factor-Oriented Fire Safety Engineering (2001).
- CIB W14-SG5. CIB Report Publication 269: Rational Fire Safety Engineering Approach to Fire Resistance Performance of Buildings.

Støttelitteratur:
- TEK10 - Teknisk forskrift 2010
- VTEK10 - Veiledning til Teknisk Forskrift 2010
- Forskrift om brannforebygging av 17.12.2015
- Veiledning til Forskrift om brannforebygging av 28.12.2015
- RIF: Grensesnitt og ytelser (2013)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 05.12.2017 09:00 F424 - Eget rom , B228
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.