IB303612 - KDV veg og infrastruktur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Det vil bli undervist i temaer som er relevante for drift og vedlikehold:

•Oversikt, standardkrav og forutsetninger

•Forsterkningsmetoder

•Asfaltdekker, nylegging, skader og vedlikehold

•Vegkapital

•Sommerdrift

•Vinterdrift

•Tunneler, elektro, bruer og kaier

•Skred, flom, beredskap og informasjon

•Spesielle utfordringer og løsninger i storbyer og tettsteder

•Kontrakter

•Kvalitetsplaner/ISO-sertifisering

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap

•kunnskap om planlegging og gjennomføring av oppgaver innenfor drift og vedlikehold
•gjeldende lover, forskrifter, veiledere, standarder og normaler innen drift og vedlikeholdLæringsutbytte - Ferdigheter

•Kandidaten får en bred innføring i fagområdet drift og vedlikehold av veger og gater
•Kandidaten får en forståelse av viktigheten av drifts- og vedlikehaldsoppgavene og konsekvensene av manglende vedlikehold

Læringsformer og aktiviteter

Klasseromsundervisning kombinert med befaringer, innleveringer og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav i emnet er øvingsoppgaver som skal innleveres, inntil 6 stk. Alle øvingsoppgaver må være godkjente for å få gå opp til eksamen.

4 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)

Kursmateriell

Lærebok Drift og vedlikehold av veger Nr. 365, Vegdirektoratet 30. juni 2015. I tillegg litteratur som oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 11.12.2017 09:00 G325
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.