course-details-portlet

IB303612 - KDV veg og infrastruktur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Det vil bli undervist i temaer som er relevante for drift og vedlikehold: -Oversikt, standardkrav og forutsetninger -Forsterkningsmetoder -Asfaltdekker, nylegging, skader og vedlikehold -Vegkapital -Sommerdrift -Vinterdrift -Tunneler, elektro, bruer og kaier -Skred, flom, beredskap og informasjon -Spesielle utfordringer og løsninger i storbyer og tettsteder -Kontrakter -Kvalitetsplaner/ISO-sertifisering

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap

•kunnskap om planlegging og gjennomføring av oppgaver innenfor drift og vedlikehold
•gjeldende lover, forskrifter, veiledere, standarder og normaler innen drift og vedlikeholdLæringsutbytte - Ferdigheter

•Kandidaten får en bred innføring i fagområdet drift og vedlikehold av veger og gater
•Kandidaten får en forståelse av viktigheten av drifts- og vedlikehaldsoppgavene og konsekvensene av manglende vedlikehold

Læringsformer og aktiviteter

Klasseromsundervisning kombinert med befaringer, innleveringer og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav i emnet er øvingsoppgaver som skal innleveres, inntil 6 stk. Alle øvingsoppgaver må være godkjente for å få gå opp til eksamen.

4 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)

Kursmateriell

Lærebok Drift og vedlikehold av veger Nr. 365, Vegdirektoratet 30. juni 2015. I tillegg litteratur som oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Veg, transport og geomatikk
  • Vedlikeholds- og risikoanalyse
  • Vegbygging
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 14.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU