course-details-portlet

IB303512 - Forvaltning, drift og vedlikehold av VA-anlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 40/100
Muntlig eksamen 60/100 30 minutter

Faglig innhold

Forvaltning, drift og vedlikehold innen Vann- og avløpssektoren;
Forvaltningsnivå, lover og forskrifter, drifts- og vedlikeholdsoppgaver, ROS-analyse,internkontroll og HMS.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Tilegning av kunnskap for planlegging, gjennomføring, forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpssystem.
Tilegning av kunnskap om gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, standarder og normer innen forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpssystem.

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kandidaten får kunnskaper om forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpssystem. Kandidaten har forståelse for betydningen av god planlegging og gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsoppgaver, samt konsekvensene om dette mangler.

Kandidaten har ferdigheter til å kunne vurdere og sammenligne ulike tiltak med sikte på drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet.

Kandidaten innehar kompetanse for innkjøp av tjenester og produkt, samt opprettholde et kvalitetessikringssystem for leverte tjenester og produkt.

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kunne delta i teoretisk utrednings- og praktisk planleggings-og prosjekteringsarbeid.

Kandidaten behersker fagterminologien og kan kommunisere med personer innen fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og befaringer. Obligatoriske innleveringer og prosjektoppgave.

Mer om vurdering

- 40% Mappevurdering (prosjektrapport)
- 60% muntlig eksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Vann- og miljøteknikk (561VM)

Kursmateriell

Deler av lærebok Norsk Vann; Vann- og avløpsteknikk, Norsk Vann.
Presentasjoner og materiell fra forelesninger og befaringer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100

Utlevering 10.11.2020

Innlevering 16.11.2020

Utlevering 16:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 07.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU