course-details-portlet

IB203912 - Prosjektering konstruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Sted, tomt og grunnforhold

Valg av bæresystemer og avstivninger. Ta frem laster

Elementkonstruksjoner.Hybridkonstruksjoner.Fundamentering

Videregående dimensjonering av stål-, tre- og betongkonstruksjoner ved hjelp av håndregnemetoder og digitalt verktøy-dataprogrammer.
Jordskjelv.

Prosjektering og visualisering ved hjelp av 3D modulering BIM / digitalisering
Tegninger - herunder Arbeidstegninger.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Aktuelle lover, regler og forskrifter som gjelder for oppføring av byggverk og for anleggsvirksomhet.

Konstruktive byggeprinsipp for bygg-og anleggskonstruksjoner.

Bæresystem og bygningsmaterialer samt hvilke konsekvenser dette vil ha for byggets funksjoner. 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Gjennomføre små planleggings- og prosjekterinsoppgaver samt inngå som en del av et prosjekteringsteam i større byggeprosjekter.

Dimensjonere konstruksjonssystemer.

Nytte dataverktøy ved dimensjonering og ved utarbeidelse av arbeidstegninger. 

Kjenne til det det norske og europeiske standardverket på aktuelle områder.

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kandidaten behersker fagterminologien og kan kommunisere med byggtekniske faggruppe.

Kandidaten kan velge materialer og konstruksjonsprinsipper utfra et helhetsperspektiv.

Kandidaten kan presentere resultater fra utredninger og analyser.

Kandidaten skal kunne gjøre tegninger.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, øvinger i lab, befaringer parallelt med individuelle oppgaver og en større prosjektoppgave (gruppeoppgave).

Obligatoriske arbeidskrav:

Digital arbeidsmappe (portefølje) som skal inneholde obligatoriske arbeidskrav fra hele semesteret. Oppgavene blir kunngjort på e-læringsverktøy. Oppgavene vil være knyttet til fagets temaer og kan være individuelle oppgaver eller gruppearbeider. Mappen skal være innlevert og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.Mappen skal inneholde

Større konstruksjons- og dimensjoneringsoppgaver utformet som gruppearbeid

Det vil også bli gitt indivuduelle oppgaver i forbindelse med forelesningene - vil bestå av en eller flere enkeltoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Muntlig eksamen. Det eksamineres i mappens innhold og obligatorisk pensum.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Vann- og miljøteknikk (561VM)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bygningsteknikk
  • Bygningsmaterialer
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 03.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU