IB102016 - Introduksjon til ingeniørfaget - bygg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Teknologi- og industrihistorie, innovative prosesser og entreprenørskap.

Ingeniørens roller i nærings- og arbeidsliv.

Bygningsingeniørens arbeidsoppgaver i planlegging og bygggesaker.

Miljøkrav og energibruk. Livsløpanalyse.

Risiko, sikkerhet og etikk. Ingeniørens ansvar. 

Teambygging, organisering og framdrift i prosjektarbeid og rapportering.

Innføring i digitalt tegneverktøy.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Studenten skal

ha kunnskap om ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv

ha kunnskap om plan- og bygningshistorie 

ha kunnskaper om teknologiske nyvinninger som har gitt grunnlag for innovasjon og utvikling

ha kunnskap om vitenskaplige arbeidsmetoder og prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering

ha kunnskap om de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk

ha kunnskap om de grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid

       

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Studenten skal

ha ferdigheter i identifisering av ingeniørfaglige problemstillinger, innhenting av nødvendig informasjon og kvalitetssikring av denne som grunnlag for problemløsning

ha ferdigheter i bruk av dataverktøy for presentasjon og rapportering samt som aktivt hjelpemiddel for løsning av tekniske problemstillinger 

       

Læringsutbytte - Kompetanse:

Studenten skal

ha kompetanse i miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger

ha kompetanse om roller og ansvar ved ledelse av prosjektarbeid

ha kompetanse i hvordan han/hun kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe

ha kompetanse i organisering, planlegging og gjennomføring av studiet, både individuelt og i samarbeid med andre

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Ekskursjoner og foredrag fra arbeidslivet og eget fagmiljø. Prosjektarbeid i studentgrupper. Rapportskriving og studentpresentasjoner både fra teoretiske og praktiske oppgaver.          

Obligatoriske arbeidskrav:

Arbeidsmappe (portefølje) som skal inneholde obligatoriske arbeidskrav fra hele semesteret. Oppgaver blir kunngjort på e-læringstøyet Blackboard. Oppgavene blir vurderte ved første innlevering, og kan forbedres innen gitt frist.

Obligatoriske aktiviteter

  • Mappe

Mer om vurdering

1 ukes hjemmeeksamen. Individuell oppsummerende rapport basert på godkjente arbeidskrav.  Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Utsatt eksamen for de som hadde gyldig fravær og de som strøk på siste ordinære eksamen, avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
20.11.2017

Innlevering
27.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.