IØ8401 - Optimering under usikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap om metoder og modeller for optimeringsbasert beslutningsstøtte under usikkerhet og risiko.
Kurset består av tre beslektede deler:
- teoretisk del
- algoritmer og programvare
- applikasjoner, bl.a. innen finans og produksjonsplanlegging, energi, telecom

Emnet undervises neste gang høsten 2018.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er ment å være et emne for ph.d.-studenter ved IØT og andre institutter som arbeider med teoretiske og praktiske optimeringsproblemstillinger innen forskjellige bransjer av industri og tjenester med vesentlig usikkerhet om data og andre elementer av problemstilling. Emnet bygger på kurser i optimering i IØTs masterstudium og grunnleggende kunnskap innen sannsynlighetsteori eller tilsvarende kunnskap.
Emnet skal formidle følgende kunnskap:
Det teoretiske grunnlaget for formulering, analyse og løsning av problemer innen stokastisk optimering samt relevante applikasjoner. Gi trening innen forskning i området optimering under usikkerhet.
Emnet skal gi studentene følgende ferdigheter:
Gi trening i bruk av optimeringsmodeller for løsning av planleggings- og økonomiske problemer med usikkerhet innen energi, produksjon, logistikk, transport, finans, telekom.
Andre viktige læringsmål: Gi trening i bruk av relevant programvare for løsning av optimeringsmodeller under usikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og frivillige øvinger. Kurset kan gis i form av intensive forelesninger flere timer pr. dag, flere dager i uka i løpet av få uker.

Forkunnskapskrav

Det forventes kunnskaper om lineær og ikke-lineær optimering som kan oppnås med TIØ4120 Operasjonsanalyse Grunnkurs eller TIØ4126 Optimering og beslutningsstøtte eller TIØ4130 Optimeringsmetoder eller tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIS1006 9.0
IØ8803 3.0 01.09.2016
IØ8804 3.0 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.