course-details-portlet

IØ6572 - Digital transformasjon og bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker ALLE

Faglig innhold

Vi er på full fart inn i det NHO kaller dataøkonomien, et samfunn der større verdier skapes gjennom analyse av data enn gjennom produksjon og salg av varer og tjenester. I følge prof Amy Webb er det ni plattformselskaper som dominerer utvikllingen i verden, seks amerikanske og ni kinesiske. De er alle plattformselskaper som lever av tilgang til data.
I dette emnet skal vi studere hva den økte digitaliseringen av samfunnet innebærer, hvilke konsekvenser den har for individer, organisasjoner og på samfunnsnivå. Hvilke utfordringer skaper den nye plattformøkonomien og teknologier som bygger på blokkjeder for norske aktører? Hvilke konsekvenser har kunstig intelligens og nye produksjonsteknologier som 3D-print for det norske samfunnet? Hva er det som driver utviklingen? Og hvordan kan ny teknologi bidra til en mer bærekraftig utvikling?

Temaer:
• Hvordan teknologi kan bidra til endring der politikk kommer til kort
• Nye muliggjørende teknologier som plattformer, kunstig intelligens, 3D-print, blokkjeder, energiteknologier etc.
• Virkninger av digital økonomi på individer, organisasjoner og samfunn
• Plattformer og plattformøkonomi
• Samspill politikk, teknologiutvikling og bærekraft

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomgått dette emnet skal deltakerne ha
• en grunnleggende forståelse av hvordan samspillet mellom samfunns- og teknologiutvikling kan bidra til mer bærekraftige løsninger på ulike områder i samfunnet
• en forståelse av hvilke konsekvenser utviklingen av muliggjørende teknologier har for utviklingen i ulike sektorer i samfunnet med tanke på verdiskaping og bærekraft.
• en mer grunnleggende innsikt i hva kunstig intelligens er, hvordan kunstig intelligens bidrar til å endre samfunnet på ulike måter og nivåer, spesielt med tanke på bærekraft
• kjennskap til plattformiseringen av samfunnet og plattformøkonomi og hvordan organisering gjennom plattformer kan bidra til mer bærekraftige løsninger på ulike områder


Læringsformer og aktiviteter

Emnet leveres som rent nettbaserte aktiviteter på læringsplattformen Digit. Læringsressursene vil bestå av korte filmer som gir oversikter og fordypninger i utvalgte deler av emnet. Videre vil de bestå av tekster som er opphavsmessig klarert for slik bruk, refleksjonsoppgaver-/diskusjonsoppgaver, quizzer og samarbeidsoppgaver i den grad teknologiplattformen legger til rette for dette. Deltakelse i nettbaserte praksisfellesskap.
Emnet er organisert i fem delkurs a. 1,5 stp, der det femte kurset er en eksamensmodul som krever opptak som student.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente nettbaserte øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Emnet består av 5 delemner der fire er åpne for alle og den femte utgjør eksamensmodulen.
Det kreves opptak til den femte modulen. Opptakskrav er generell studiekompetanse Bestått eksamen i denne gir uttelling med 7,5 studiepoeng.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, ved IØT (OKEVU)

Forkunnskapskrav

Delmodulene er åpne for alle men opptak til den femte modulen krever generell studiekompetanse.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 15.10.2020

Innlevering 02.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU