HVUT810P - MR-praksis 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Emnet er basert på praktisk bruk av MR i klinikk, hvor praktisk forståelse av følgende hovedelementer er sentralt; MR fysikk, Kontrastmidler, Anatomi og patologiske forandringer, Vanlige indikasjoner for MR-undersøkelse, Protokoller, Bildeoptimalisering, Artefakter, Triggering, Pasientomsorg, kommunikasjon og etikk, og Pasienthåndtering, herunder sedering og overvåkning

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført emnet skal oppnå følgende læringsutbytter:
Studenten skal:
Kunnskaper:
- Kjenne kontrastmidler virkningsmekanisme, indikasjoner og kontraindikasjoner.
- Kunne vurdere i teori og praksis hvordan anatomi og fysiologi innvirker på bildeframstillingen ved kontrastmiddel undersøkelser på MR.

Ferdigheter:
- Kunne identifisere normale anatomiske strukturer.
- Kunne identifisere vanlige forekommende patologiske forandringer.
- Kunne vurdere scan-parametre og utføre bildeoptimalisering
- Kunne posisjonere pasienten på korrekt måte i forhold til aktuelle/relevante protokoller/prosedyrer.

Generell kompetanse:
- Kunne redegjøre for indikasjoner for ulike MRI undersøkelser
- Evaluere MR- bilder kritisk med hensyn til kvalitet, kontrast og artefakter.

Læringsformer og aktiviteter

125 timer praksis ved en MR-enhet som er godkjent av emneansvarlig ved utdanningen. Det er åpent for fleksible løsninger slik at studenten kan ta praksisen på heltid eller deltid i løpet av semesteret. Det er utarbeidet en sjekkliste som bygger på emnets læringsmål og faginnhold. Sjekklistens formål er å være et underlag for godkjenning av praksis. Det skal være en opplærings-ansvarlig/overordnet ved MR-enheten som har ansvar for å kommentere og attestere/signere sjekklisten. Den opplæringsansvarlige utnevnes av den emneansvarlige vetter forslag fra studenten. Den opplæringsansvarlige/overordnede kan delegere til andre ved MR-enheten å attestere/signere for enkeltpunkter på sjekklisten.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Videreutdanning i Magnetisk Resonans heltid (MTVMRH)
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid (MTVMRDEL)
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Videreutdanning i MR. Arbeidskrav i emnet MR-teori må være godkjent.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.