HVUT809P - MR praksis 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Emnet er basert på praktisk bruk av MR i klinikk, hvor praktisk forståelse av følgende hovedelementer er sentralt; MR-fysikk, magnettomograf, MR sikkerhet, bildedannelse, kontrastmekanismer (T1, T2, T2*, kontrastmidler) MR-pulssekvenser og blodstrøm og angiografi innen MR.

Læringsutbytte

Studenten skal:
Kunnskaper:
- Forstå og gjøre rede for de fysiske prinsippene som MRI er basert på.
- Kunne redegjøre for oppbygging av en MR-enhet.
- Kunne forstå mekanismene bak bildedannelse.
- Kunne redegjøre for flow-fenomen og ulike angiografi-teknikker.

Ferdigheter:
- Kunne utnytte de grunnleggende prinsippene til praktiske bildediagnostiske formål.
- Kunne anvende forskjellige pulssekvenser

Generell kompetanse:
- Kjenner teori og praksis som omhandler sikkerhet ved bruk av MR

Læringsformer og aktiviteter

125 timer praksis ved en MR-enhet som er godkjent av NTNU. Det er åpent for fleksible løsninger slik at studenten kan ta praksisen på heltid eller deltid i løpet av semesteret. Det er utarbeidet en sjekkliste som bygger på emnets læringsmål og faginnhold. Sjekklistens formål er å være et underlag for godkjenning av praksis. Det skal være en opplærings-ansvarlig/overordnet ved MR-enheten som har ansvar for å kommentere og attestere/signere sjekklisten. Den opplæringsansvarlige utnevnes av den fagansvarlige ved utdanningen etter forslag fra studenten. Den opplæringsansvarlige/overordnede kan delegere til andre ved MR-enheten å attestere/signere for enkeltpunkter på sjekklisten.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid (MTVMRDEL)
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Videreutdanning i MR.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.