HVUT8065 - Medisinske og naturvitenskapelige tema

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (Anestesi, Barn, Intensiv og Operasjon) (SPVSYK)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.