course-details-portlet

HSYK309P - Internasjonal klinisk praksis i sykepleie

Om emnet

Faglig innhold

• Cultural sensitivity and cultural competence
• Nursing in Norway and the Norwegian health care system
• The role of the nurse in clinical practice
• Health promotion, treatment and disease prevention in relevant areas of the health care services

Læringsutbytte

Having completed the course the student should have acquired the following:


Knowledge:
• Insight into nursing in Norway and the Norwegian health care system
• Insight into reflection as a method for advancing nursing practice
• Insight into health promotion, treatment and disease prevention in relevant areas of health care

Skills:
• The ability to promote health and prevent diseases among relevant individuals and groups
• The ability to observe and reflect on nursing care of patients in relevant areas of health care
• The ability to apply cultural sensitivity in nursing

General competence:
• Reflect critically upon relevant aspects of nursing care provided in Norway compared to their home country, using relevant theory and experiences from their clinical placement

Læringsformer og aktiviteter

Information will be given at the beginning of the course.

Mer om vurdering

Compulsory attendance at introduction course and weekly reflection meetings with supervisor and teacher. Submission of individual written evaluation required.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)

Forkunnskapskrav

The course is reserved for incoming exchange students at the Bachelor programme of Nursing in Trondheim, NTNU.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU